Urz±d Rady Ministrów RS Ministerstwo Spraw Zagranicznych RS slovenska verzia


Wyszukiwarka

PDF Drukuj Email

Dòa 14. mája 2011 sa vo Varčave uskutoènilo podujatie Noc múzeí, na ktorom participoval aj Slovenskę inčtitút vo Varčave. Pre návčtevníkov bolo pripravenęch nieko”ko atrakcií: vęstava fotografií a grafiky Aleča Vojtáčka, vęstava po”skęch a slovenskęch nástennęch ”udovęch vęčiviek z kolekcie „uby Vladykovej, stretnutie s autorkou a kurátorkou vęstavy Elzbietou Piskorz-Branekovou, projekcia filmu z vęstavy ?Slovensko známe a neznáme?, stretnutie s reŸisérom filmu Andrzejom Lipinskęm a kurátorkou vęstavy Miroslawou Zygmunt,  koncert goralskej kapely ?Podholanie?, nácvik slovenskęch ”udovęch piesní a tancov.

Podujatie sa stretlo s ve”kęm záujmom o spomínané vęstavy, ale hlavne spoloèné spievanie slovenskęch ”udovęch piesní a nácvik ”udového tanca na Rínku Starého mesta vo Varčave. Zúèastnilo sa ho okolo 500 návčtevníkov.

 

Kontakt

 

Instytut Słowacki

ul. Krzywe Koło 12/14a

00 270 Warszawa, PL

tel. +48 22 635 77 74

fax +48 22 635 76 12

Godziny otwarcia:

poniedziałek-pi±tek 9:00 - 17:00

instytut@instytutslowacki.pl

Mapa dojazdu

slovake.eu

 

Agencja Metal Mundus

 
Stworzone przez Avalanche wyƂącznie przy uĆŒyciu Wolnego Oprogramowania.