Urz±d Rady Ministrów RS Ministerstwo Spraw Zagranicznych RS slovenska verzia


Wyszukiwarka

PDF Drukuj Email

Prezentacja tomu zbiorowego z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej
w Warszawie w dwusetn± rocznicę urodzin Ąudovíta ©»úra ?POWROTY DO ¬RÓDEŁ?
pod redakcj± naukow± prof. dr hab. Joanny Goszczyńskiej.

?Tom Powroty do Ľródeł? po¶więcono osobie i twórczo¶ci Ąudovíta ©»úra, czołowego
przedstawiciela słowackiego życia narodowego epoki słowackiego odrodzenia narodowego
i romantyzmu, która ukonstytuowała nowoczesny słowacki naród w połowie XIX wieku
(z recenzji prof. dr. Hab. Jacka Balucha)?.

 

Szczegóły na temat publikacji przybliżyły prof. dr hab. Joanna Goszczyńskiej
oraz dr hab. Maria Papierz, prof. UJ.

 

 

Kontakt

 

Instytut Słowacki

ul. Krzywe Koło 12/14a

00 270 Warszawa, PL

tel. +48 22 635 77 74

fax +48 22 635 76 12

Godziny otwarcia:

poniedziałek-pi±tek 9:00 - 17:00

instytut@instytutslowacki.pl

Mapa dojazdu

slovake.eu

 

Agencja Metal Mundus

 
Stworzone przez Avalanche wyłącznie przy użyciu Wolnego Oprogramowania.