Drukuj

Święta państwowe, dni wolne od pracy i dni pamięci:

 

Święta państwowe:

 

Święta państwowe są dniami wolnymi od pracy.

 

Dni wolne od pracy oprócz niedziel:

 • 6 stycznia Święto Trzech Króli (Boże Narodzenie chrześcijan prawosławnych i grekokatolików)
 • 1 maja Święto Pracy
 • 5 maja Dzień Zwycięstwa nad Faszyzmem
 • 15 września Święto Matki Boskiej Bolesnej
 • 1 listopada Dzień Wszystkich Świętych
 • 24 grudnia Wigilia Bożego Narodzenia
 • 25 grudnia pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia
 • 26 grudnia drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia

 

Dni pamięci:

 • 25 marca Dzień Walki o Prawa Człowieka
 • 13 kwietnia Dzień Niesprawiedliwie Prześladowanych
 • 4 maja Rocznica śmierci M.R. Štefánika
 • 7 czerwca Rocznica Memorandum Narodu Słowackiego
 • 5 lipca Dzień Zagranicznych Słowaków
 • 17 lipca Rocznica uchwalenia Deklaracji Suwerenności Republiki Słowackiej
 • 4 sierpnia Dzień Macierzy Słowackiej
 • 9 września Dzień pierwszego publicznego wystąpienia Słowackiej Rady Narodowej
 • 19 września Dzień powstania Słowackiej Rady Narodowej
 • 6 października Dzień Ofiar Dukli
 • 27 października Dzień Tragedii Czernowskiej
 • 28 października Dzień powstania niepodległego państwa Czechosłowackiego
 • 29 październik Dzień urodzin Ľudovíta Štúra

 • 30 października Rocznica uchwalenia Deklaracji Narodu Słowackiego
 • 31 października Dzień Reformacji
 • 30 grudzień Dzień ogłoszenia Słowacji niezależną prowincją kościelną

 

Dni pamięci w Republice Słowackiej nie są dniami wolnymi od pracy.