Historia Instytutu Drukuj

Instytut Słowacki w Warszawie powstał 13.10.1993 r. w wyniku podziału wspólnego Czechosłowackiego Ośrodka Kultury i Informacji w Warszawie na dwie samodzielne instytucje zgodnie z Umową między rządem CSRS a rządem PRL o działalności ośrodków kultury i informacji z 10.12.1982 r.

Podstawowymi dokumentami prawnymi są dla Instytutu:

  • List założycielski IS z 13.10.1993 r.
  • Statut IS z 5.12.1994 r.
  • Koncepcja instytutów słowackich zagranicą z kwietnia 1999 r.
  • Umowa między rządem RS a  rządem RP o  współpracy kulturalnej, naukowej i w dziedzinie oświaty z 23.3.2000 r.
  • Koncepcja działania IS w Warszawie z 12.10.2000 r.

Zadaniem IS w Warszawie jest rozpowszechnianie wiedzy i informacji o Republice Słowackiej z dziedziny kultury, sztuki, szkolnictwa, nauki, prezentacja regionów, firm, turystyki i uzdrowisk, a także propagowanie nowych form wszechstronnej współpracy w rozwoju słowacko - polskich stosunków kulturalnych, gospodarczych i społecznych.