Drukuj

Międzynarodowa konferencja naukowa:

 

Czarny romantyzm ? przypadek słowacki

 

Warszawa, 16-17 czerwca 2011 roku

 

 

Pod honorowym patronatem

Ambasadora Republiki Słowackiej w Polsce J.E. Vasila Grivny

 

Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Stanisława Dubisza

 

 

W konferencji udział wezm±:

mgr Michał Burdziński  (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Joanna Goszczyńska (Uniwersytet Warszawski)

dr Aleksandra Hudymač (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Peter Káąa (Preąovská univerzita)

dr Anna Kobylińska (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Dagmar Kročanová Roberts (Univerzita Komenského, Universit? di Bologna-Forl?)

dr Jana Kuzmíková (Ústav slovenskej literatúry SAV)

dr Rafał Majerek (Uniwersytet Jagielloński)

dr Marek Mitka (Uniwersytet Jagielloński)

dr Patrycjusz Paj±k (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Maria Papierz (Uniwersytet Jagielloński)

dr Miron Pukan (Uniwersytet Warszawski)

dr Lucyna Spyrka (Uniwersytet ¦l±ski)

dr hab. Barbara Suchoń-Chmiel (Uniwersytet Jagielloński)

 

Miejsce obrad:

Instytut Słowacki w Warszawie, ul. Krzywe Koło 12/14a

 

16 czerwca 2011 (czwartek)

 

10.00 ? 10.30 otwarcie konferencji

 

10.30 ? 10.50

dr hab. Dagmar Kročanová Roberts (Univerzita Komenského; Universit? di Bologna-Forl?)

Vojnový veterán ako vizionár: k poetike a metafyzike Hruąovského diela

 

10.50 ? 11.10

dr hab. Maria Papierz (Uniwersytet Jagielloński)

Folkloryzacja języka słowackiego

 

11.10 ? 11.30 dyskusja

11.30 ? 12.00 przerwa na kawę

 

12.00 ? 12.20

dr hab. Barbara Suchoń-Chmiel (Uniwersytet Jagielloński)

?Krwawa Hrabina? w kontek¶cie czarnego romantyzmu

 

12.20 ? 12.40

prof. dr hab. Joanna Goszczyńska (Uniwersytet Warszawski)

Metaforyczny wampiryzm bohaterek słowackiej prozy międzywojennej (Hruąovský, ©vantner)

12.40 ? 13.00 dyskusja

13.00 ? 15.00 przerwa na obiad

 

15.00 ? 15.20

dr Rafał Majerek (Uniwersytet Jagielloński)

Mroczne przestrzenie niepozna(wal)nego. Elementy czarnego romantyzmu w prozie Frantiąka ©vantnera

15.20 ? 15.40

dr Aleksandra Hudymač (Uniwersytet Jagielloński)

Frenetyczny Hruąovský? Próba rekonstrukcji ?czarnoromantycznego? paradygmatu
w opowiadaniach J
ána Hruąovskiego

 

15.40 ? 16.00

dr Anna Kobylińska (Uniwersytet Warszawski)

Czarny romantyzm Viliama Paulíniego-Tótha (o dramacie Ąudská komedia)

16.00 ? 16.30 dyskusja

16.30 ? 17.00 przerwa na kawę

 

17.00 ? 17.20

dr Jana Kuzmíková (Ústav slovenskej literatúry SAV)

Novoromantický kontext tvorby Pavla Vilikovského

17.20 ? 17.40

dr Marek Mitka (Uniwersytet Jagielloński)

Suplovaný tenis Michelangela Antonioniho (k motívu ustavičnej smrti v prozaických textoch Vladimíra Ballu)

17.40 ? 18.00 dyskusja

KOLACJA

17 czerwca 2011 (pi±tek)

10.00 ? 10.20

dr hab. Peter Káąa (Preąovská univerzita)

Smr» a čierna farba (k vytváraniu obrazu Janka Kráµa vo filme a divadle)

10.20 ? 10.40

mgr Michał Burdziński (Uniwersytet Warszawski)

Poézia utrpenia: o wizjach umierania w malarstwie i intymistyce Ladislava Mednyánszkyego
(
1852-1919)

10.40 ? 11.00 dyskusja

11.00 ? 11.30 przerwa na kawę

 

11.30 ? 11.50

dr Lucyna Spyrka (Uniwersytet ¦l±ski)

Gotycyzm i nowy brutalizm we współczesnym dramacie słowackim

 

11.50 ? 12.10

dr Miron Pukan (Uniwersytet Warszawski)

Filiácie s čiernym romantizmom v súčasnej slovenskej dramatickej a divadelnej tvorbe (výber
z autorskej dielne)

 

12.10 ? 12.30

dr Patrycjusz Paj±k (Uniwersytet Warszawski)

Słowacka Transylwania

12.30 ? 13.00 dyskusja

13.00 zamknięcie konferencji