Drukuj

V priestoroch Slovenského inštitútu vo Varšave sa v dňoch 18. - 19. júna 2015 uskutočnila  vedecká konferencia "Návraty k prameňom", venovaná životu a dielu Ľudovíta Štúra. Podujatie pod záštitou veľvyslanca Slovenskej republiky v Poľsku Vasila Grivnu a dekana Fakulty polonistiky Varšavskej univerzity Zbigniewa Greňa, zorganizovali Slovenský inštitút vo Varšave a Inštitút západnej a južnej slavistiky Varšavskej univerzity, s podporou ZÚ Varšava.

 

V celkovo 15 odborných prednáškach a následných diskusiách významní slovenskí a poľskí jazykovedci, literárni vedci a historici priblížili jednotlivé obdobia a oblasti pôsobenia Ľ. Štúra i celej ,,štúrovskej generácie" ako aj ich význam pre ďalší vývoj slovenského národa. Prezentované príspevky účastníkov konferencie zo Slovenskej akadémie vied, Prešovskej univerzity, Varšavskej univerzity, Jagelovskej univerzity v Krakove, Sliezskej univerzity a ďalších vedeckých a akademických inštitúcií, budú súčasťou zborníka, ktorý budúci rok plánuje vydať Varšavská univerzita.