Drukuj

V Slovenskom inštitúte vo Varšave sa dňa 6. júna 2011 uskutočnila vernisáž výstavy umelcov mesta Šahy Adrieny Kutakovej, Gézu Németha a Ľudovíta Pokorného, spojená s prezentáciou Nitrianskeho samosprávneho kraja a Hontianskeho múzea v Šahách.

Výstavu pod záštitou veľvyslanca Slovenskej republiky v Poľsku Vasila Grivnu otvorila riaditeľka Slovenského inštitútu vo Varšave Helena Jacošová spolu so zástupcom riaditeľa Maďarského inštitútu vo Varšave Gáspárom Keresztesom, za účasti Radcu Veľvyslanectva Maďarska v Poľsku Imre Molnara, riaditeľa Hontianskeho múzea v Šahách Tibora Pálinkása, autorov výstavy a ďalších hostí z oblasti kultúry a umenia.

Výstavu pripravilo Hontianske múzeum a galéria Ľudovíta Simonyiho v Šahách, v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom.

Kurátor výstavy Tibor Pálinkás priblížil návštevníkom tvorbu umelcov Adrieny Kutakovej, Gézu Németha, Ľudovíta Pokorného a formou fotografickej výstavy predstavil mesto Šahy v minulosti a v súčasnosti a predstavil zaujímavosti Nitrianskeho samosprávneho kraja v oblasti histórie, kultúry a turistických atrakcií.

Adriena Kutaková sa venuje priestorovým inštaláciám a realizáciám keramických diel, Géza Németh patrí medzi predstaviteľov mladej generácie súčasnej slovenskej grafiky a maľby, Ľudovít Pokorný sa venuje maľbe použitím špeciálnej maliarskej techniky nanášaniu farieb pomocou špachtle.

Spestrením podujatia bolo vystúpenie speváčky Moniky Jamborovej a ochutnávka regionálnych špecialít a vín. Celé podujatie bolo zamerané na prezentáciu Nitrianskeho samosprávneho kraja a propagácia turistického ruchu.

Výstava bude ďalej prezentovaná na zámku v Krasiczyne na juhu Poľska, počas festivalu Galícia.