Drukuj

V Slovenskom inštitúte vo Varšave dňa 4. apríla 2011 sa uskutočnila vernisáž výstavy slovenských a poľských nástenných výšiviek pod názvom ?Boh, láska, rodina?, pripravená v spolupráci s Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši a Slovensko-nemeckým kultúrnym klubom v Mníchove.

Ojedinelé a výnimočné ručné práce boli predstavené poľskému publiku vďaka zberateľkám, Slovenky Ľuby Vladykovej žijúcej v Nemecku a poľskej etnografky Elžbiety Piskorz-Branekovej.

Výstavu otvorila riaditeľka Slovenského inštitútu vo Varšave Helena Jacošová, za prítomnosti autoriek výstavy, poľských etnografov, zástupcov Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Poľsku a ďalších hostí z oblasti kultúry a umenia.

Spestrením podujatia bol koncert goralskej kapely ?Podholanie?.

 

Výstava je efektom zberateľskej pasie autoriek, ktoré na novo odkryli nástenné výšivky,  možno dnes už neznáme, či zabudnuté. Zaujala ich nielen naivná jednoduchosť, ale tiež symbolika textov. V porovnaní s poľskými nástennými výšivkami, v slovenských textoch je viac lásky a precíznejšie vypracovanie materiálu.

Nástenné výšivky boli exponované prevažne v kuchyni, pretože kuchyňa bola miestom, kde sa odohrával rodinný život. Výšivka mala aj výchovné poslanie, časté boli náboženské motívy.

V spolupráci s Umeleckým centrom ?Radomska 13? vo Varšave sa dňa 2. apríla 2011 uskutočnila vernisáž výstavy slovenskej časti exponátov s projekciou poľských nástenných výšiviek a koncertom goralskej kapely ?Podholanie?.

 

Výstava sa stretla s veľkým záujmom. Návštevníci si snáď aj nostalgicky spomenuli na kuchyňu našich starých mám.