Wielkie Targi Wielkanocne w Muzeum Etnograficznym w Warszawie 2.04.2017 Drukuj

Podczas Targów swoje prace zaprezentowali twórcy ludowi z Polski i zagranicy,
w tym również ze Słowacji - p. Emília Paµová z córk±. Obie Panie zaprezentowały
tkane obrusy, dywany i poduszki oraz ręcznie malowane pami±tki.