Drukuj

W programie - wernisaż wystawy drewnianych rzeźb i szopek z Orawskiego Centrum
Kultury w Dolnym Kubinie oraz spotkanie z twórcami ludowymi.