Drukuj

 

INSTYTUT SŁOWACKI W WARSZAWIE we współpracy z INSTYTUTEM FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

ogłasza

XXI edycję KONKURSU NA PRZEKŁAD LITERACKI

dla studentów słowacystyki i slawistyki

Uczestnik konkursu zobowiązany jest przedstawić przekład z języka słowackiego na język polski, dotąd nieprzetłumaczonego słowackiego tekstu:

1. W kategorii poezja:
- Mária Ferenčuhová, link do wierszy: Súkromné priestory II, III, VI. Ze zbioru Princíp neistoty (2008) oraz Rozprávky ze zbioru Ohrozený druh (2012), zamieszczone również w antologii 5x5. Antológia súčasnej slovenskej poézie. Red. J. Gavúra. Bratislava, LIC, 2012.
- przekład trzech dowolnie wybranych, nieprzetłumaczonych na język polski wierszy jednego autora (dołączyć tekst w oryginale)

2. W kategorii proza
- Uršuľa Kovalyk, link do opowiadania: Šelma. Ze zbioru Travesty šou. Bratislava, Aspekt 2004 (również w antologii 5x5. Antológia súčasnej slovenskej prózy. Red. P. Karpinský. Bratislava, LIC, 2011).
- przekład dowolnie wybranego, nieprzetłumaczonego na język polski opowiadania lub fragmentu prozy (4-5 stron, dołączyć tekst w oryginale)

Warunki konkursu:
Prace napisane na komputerze, niepodpisane lecz oznaczone hasłem należy przesłać na adres: Instytut Słowacki ul. Krzywe Koło 12/14a, 00-270 Warszawa z dopiskiem na kopercie Konkurs na tłumaczenie. W dołączonej, zalepionej kopercie prosimy umieścić swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy oraz nazwę uczelni.

Termin nadsyłania prac: 15 marca 2017 r.

Do końca kwietnia 2017 roku prace oceni komisja w składzie:
?   dr Lucyna Spyrka, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego
?    dr Marta Buczek, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego
?    dr Sylwia Sojda, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego

Ogłoszenie wyników konkursu: maj 2017 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nadesłanych tłumaczeń. Nadesłane prace nie będą zwracane.