Drukuj


INSTYTUT SŁOWACKI W WARSZAWIE we współpracy z INSTYTUTEM SLAWISTYKI ZACHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ogłasza

XX edycję KONKURSU NA PRZEKŁAD LITERACKI

w kategorii poezji i prozy dla studentów słowacystyki i slawistyki

Uczestnik konkursu zobowiązany jest przedstawić przekład z języka słowackiego na język polski, dotąd nieprzetłumaczonego, oryginalnego słowackiego tekstu:

1. W kategorii poezja:
- Ivan Štrpka, link do 3 wierszy: Nenamaľovaný obraz, Ten istý chlapec, Hadí spánok z tomiku: Majster Mu a ženské hlasy (Vydavateľstvo: Modrý Peter, 1997, s. 20, 26-27, 34-35)
- przekład trzech dowolnie wybranych, nieprzetłumaczonych na język polski wierszy jednego autora (dołączyć tekst w oryginale)

2. W kategorii proza
- obowiązkowy przekład: Monika Kompaníková, fragment opowiadania Slávko (s. 59 ? 67) ze zbioru opowiadań Miesto pre samotu (Vydavateľstvo: L. C. A., 2002)
- przekład dowolnie wybranego, nieprzetłumaczonego na język polski opowiadania lub fragmentu prozy (4-5 stron, dołączyć tekst w oryginale)

Warunki konkursu:
Prace napisane na komputerze, niepodpisane lecz oznaczone hasłem należy przesłać na adres: Instytut Słowacki ul. Krzywe Koło 12/14a, 00-270 Warszawa z dopiskiem na kopercie Konkurs na tłumaczenie. W dołączonej, zalepionej kopercie prosimy umieścić swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy oraz nazwę uczelni.

Termin nadsyłania prac: 15 marca 2016 r.

Do końca kwietnia 2016 roku prace oceni komisja w składzie:

  • prof. dr hab. Joanna Goszczyńska (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytet Warszawski)
  • dr Anna Kobylińska (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytet Warszawski)
  • mgr Aleksander Kaczorowski (tłumacz, eseista i dziennikarz)

Ogłoszenie wyników konkursu: maj 2016 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nadesłanych tłumaczeń.
Nadesłane prace nie będą zwracane.