Urzd Rady Ministrw RS Ministerstwo Spraw Zagranicznych RS slovenska verzia


Wyszukiwarka

PDF Drukuj Email

Vevyslanec Slovenskej republiky vPosku Vasil Grivna uskutonil 9. a10. jna 2011 svoju prv pracovn nvtevu Vroclavi aDolnosliezskeho vojvodstva. Spolu s viceprimtorom Vroclavi Jaroslavom Obremskm a honorrnym konzulom Slovenskej republiky vo Vroclavi Maciejom Kaczmarskm odhalili pamtn tabuu venovan Jnovi Jeseniovi. Tabua bola slvnostne umiestnen na budove lcea, ktor v druhej polovici 16. storoia tentovznamn lekr arektor Karlovej univerzity v Prahe, pvodom zTurianskeho Jasenia, navtevoval.

Predmetom rokovan vevyslanca maralkom vojvodstva Rafalom Jurkowlacom vojvodom, viceprimtorom Vroclavi Jaroslavom Obremskm a vojvodom Dolnosliezskeho vojvodstva Alexandrom Skorupom boli predovetkm monosti rozvoja obchodu aturistickho ruchu ako aj spoluprce so slovenskmi reginmi, oktor m vojvodstvo zujem. Vevyslanca Vasila Grivnu tie prijal metropolita vroclavsk Marin Golebiewski.

Honorrny konzult vo Vroclavi si 25. mja 2011 pripomenul druh vroie svojho zaloenia. Poas dvoch rokov svojej aktvnej existencie konzult pripravil Dni Slovenska voVroclavi, spoluorganizoval podujatia zameran na podporu turistickho ruchu na Slovensku azrealizoval tie viacero charitatvnych projektov.

Odsonicie tablicy pamitkowej powiconej Jnowi Jesseniusowi we Wrocawiu

W dniach 9 i10 czerwca 2011 r. ambasador Republiki Sowackiej w Polsce Vasil Grivna zoy swoj pierwsz wizyt robocz we Wrocawiu iwojewdztwie dolnolskim. Wraz zwiceprezydentem Wrocawia Jarosawem Obremskim ikonsulem honorowym Republiki Sowackiej we Wrocawiu Maciejem Kaczmarskim odsoni tablic pamitkow powicon Jnowi Jesseniusowi. Tablic umieszczono na budynku niegdysiejszej szkoy miejskiej, do ktrej wdrugiej poowie XVI w. uczszcza ten znany lekarz, pniejszy rektor Uniwersytetu Karola wPradze, wywodzcy si zTurczaskiego Jasiona (Turianske Jaseno).

Tematem rozmw ambasadora zmarszakiem wojewdztwa Rafaem Jurkowlacem, wiceprezydentem Wrocawia Jarosawem Obremskim iwojewod dolnolskim Aleksandrem Skorup byy przede wszystkim moliwoci rozwoju turystyki oraz wsppracy zregionami sowackimi, ktr zainteresowane jest wojewdztwo. Ambasadora przyj rwnie metropolita wrocawski ks. abp Marian Gobiewski.

25 maja 2011 r. Konsulat Honorowy Republiki Sowackiej we Wrocawiu obchodzi drug rocznic swego powstania. W czasie dwch lat aktywnego dziaania konsulat przygotowa Dni Sowacji we Wrocawiu, wsporganizowa imprezy suce wspieraniu ipromocji turystyki na Sowacji, atake zrealizowa liczne projekty charytatywne.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 3 z 22

Kontakt

Instytut Sowacki

ul. Krzywe Koo 12/14a

00 270 Warszawa, PL

tel. +48 22 635 77 74

fax +48 22 635 76 12

Godziny otwarcia:

poniedziaek-pitek 9:00 - 17:00

instytut@instytutslowacki.pl

Mapa dojazdu

slovake.eu

Agencja Metal Mundus
Stworzone przez Avalanche wyłącznie przy użyciu Wolnego Oprogramowania.