Urzd Rady Ministrw RS Ministerstwo Spraw Zagranicznych RS slovenska verzia


Wyszukiwarka

Konkursy literackie


PDF Drukuj Email


Konkurs na przekad literacki - XIX edycja

INSTYTUT SOWACKI W WARSZAWIE we wsppracy z INSTYTUTEM SLAWISTYKI ZACHODNIEJ I POUDNIOWEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ogasza

XIX edycj KONKURSU NA PRZEKAD LITERACKI

w kategorii poezji i prozy
dla studentw sowacystyki i slawistyki

Uczestnik konkursu zobowizany jest przedstawi przekad z jzyka sowackiego na jzyk polski, dotd nieprzetumaczonego, oryginalnego sowackiego tekstu:

1. W kategorii poezja:
? Jn Stacho, V rdioopravovni (z tomiku: Dvojramenn ist telo, 1964), Albnove ruky otvraj schrnku s lcidlami (z tomiku: Dvojramenn ist telo, 1964), Premeny oha (z tomiku: Zehy, 1967); wiersze przedrukowane w antologii: Trnavsk skupina - konkretisti, red. Andrea Boknkov-Tthov (Kalligram - Ustav slovenskej literatry SAV, Bratislava: 2006), s. 158-161, 177.
Jn Stacho (link do 3 jego wierszy): vere - Jn Stacho
? przekad trzech dowolnie wybranych wierszy jednego autora (doczy oryginay)

2. W kategorii proza:
? obowizkowy przekad: Stanislav Raks - Nepsan romn
(Koloman Kertsz Bagala L.C.A. Publishers Group, Levice: 2005; wydanie pierwsze - 2004 rok), s. 29-37
? przekad dowolnie wybranego opowiadania lub fragmentu prozy
(4-5 stron, doczy orygina)

Warunki konkursu:
Prace napisane na komputerze, niepodpisane lecz oznaczone hasem naley przesa na adres: Instytut Sowacki ul. Krzywe Koo 12/14a, 00-270 Warszawa z dopiskiem na kopercie Konkurs na tumaczenie. W doczonej, zalepionej kopercie prosimy umieci swoje dane osobowe: imi i nazwisko, adres, telefon kontaktowy oraz nazw uczelni.

Termin nadsyania prac: 15 marca 2015 r.

Do koca kwietnia 2015 roku prace oceni komisja w skadzie:

 • prof. dr hab. Joanna Goszczyska (Instytut Slawistyki Zachodniej i Poudniowej Uniwersytet Warszawski)
 • dr Anna Kobyliska (Instytut Slawistyki Zachodniej i Poudniowej Uniwersytet Warszawski)
 • Aleksander Kaczorowski (tumacz, eseista i dziennikarz)

Ogoszenie wynikw konkursu: maj 2015 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpatnej publikacji nadesanych tumacze.
Nadesane prace nie bd zwracane. 
PDF Drukuj Email

Protok z obrad Jury konkursu
na przekad z jzyka sowackiego
dla sowacystw i slawistw

Jury w skadzie:
Prof. dr hab. Joanna Goszczyska
Dr Anna Kobyliska
Dr Sylwia Siedlecka
podczas obrad w dn. 21 maja 2014 r. zdecydowao wyoni nastpujcych zwycizcw w konkursie na przekad z literatury sowackiej:

W kategorii Proza
1. miejsce ? nie przyznano
2. miejsce ex aequo ? Magorzata Sok, Uniwersytet Warszawski
Wojciech Suski, Uniwersytet Jagielloski

Wyrnienie ? Katarzyna Grzybkowska, Uniwersytet Warszawski

W kategorii Poezja
1. miejsce ? nie przyznano
2. miejsce ? nie przyznano
3. miejsce ? nie przyznano

Wyrnienie: Mateusz Zajc, Uniwersytet lski

Do postpowania kwalifikacyjnego nie zosta wczony przekad Krzysztofa Rejmera jako niespeniajcy warunkw konkursu.

Prof. dr hab. Joanna Goszczyska

Dr Anna Kobyliska

Dr Sylwia Siedlecka

Warszawa, 21 maja 2014 r.


 
PDF Drukuj Email

INSTYTUT SOWACKI W WARSZAWIE we wsppracy z INSTYTUTEM SLAWISTYKI ZACHODNIEJ I POUDNIOWEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ogasza

XVIII edycj KONKURSU NA PRZEKAD LITERACKI

w kategorii poezji i prozy
dla studentw sowacystyki i slawistyki


Uczestnik konkursu zobowizany jest przedstawi przekad z jzyka sowackiego na jzyk polski, dotd nieprzetumaczonego, oryginalnego sowackiego tekstu:

1. W kategorii poezja:
? obowizkowy przekad wierszy: Eva Luka, wierszeMot, Na jazere, Prbeh
z tomiku Havranjel (wyd. Edition Ryba, 2011)
? przekad trzech dowolnie wybranych wierszy jednego autora (doczy oryginay)

2. W kategorii proza:
? obowizkowy przekad: Jana Jurov ila som s Hviezdoslavom
(wyd. Aspekt, 2010)
rozdziaEo, Gbor a .
? przekad dowolnie wybranego opowiadania lub fragmentu prozy
(4-5 stron, doczy orygina)

Warunki konkursu:
Prace napisane na komputerze, niepodpisane lecz oznaczone hasem naley przesa na adres: Instytut Sowacki ul. Krzywe Koo 12/14a, 00-270 Warszawa z dopiskiem na kopercie Konkurs na tumaczenie. W doczonej, zalepionej kopercie prosimy umieci swoje dane osobowe: imi i nazwisko, adres, telefon kontaktowy oraz nazw uczelni.

Termin nadsyania prac: 15 marca 2014.

Do koca kwietnia 2014 roku prace oceni komisja zoona z pracownikw naukowych Instytutu Slawistyki Zachodniej i Poudniowej Uniwersytetu Warszawskiego:
prof. dr hab. Joanna Goszczyska
dr Anna Kobyliska
dr Sylwia Siedlecka

Ogoszenie wynikw konkursu: maj 2014.


Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpatnej publikacji nadesanych tumacze.
Nadesane prace nie bd zwracane.

 
PDF Drukuj Email

Instytut Filologii Sowiaskiej Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie

ZPISNICA

z vyhodnotenia 17. ronka prekladateskej sae


Prekladateskej sae sa zastnilo spolu 15 saiacich, z toho 4 v kategrii zanajci prekladate.

Porota v zloen Dr. hab. Maryla Papierz, prof. UJ, Dr. Rafa Majerek a Mgr. Vlasta Juchniewiczov sa na zasadnut da 7. mja 2013 rozhodla udeli nasledujce ocenenia v sai o najlep preklad zo slovenskej literatry v akademickom roku 2012/2013:

v kategrii pozia

 1. miesto ? Magorzata Nowicka UJ
 2. miesto ? Katarzyna Rbisz UJ
 3. miesto ? Magorzata Wrona UJ

v kategrii prza

 1. miesto - neudelen
 2. miesto ? neudelen
 3. miesto ex aequo ? Agnieszka Moliska UJ i Dawid Leszczak UJ

v kategorii zanajci prekladatelia

 1. miesto ? Katarzyna Klus-Kwiatek
 2. miesto ? Katarzyna Biaek
 3. miesto ? neudelen

Porota nehodnotila preklad Mateusza Zajca (Wisa) vzhadom na to, e nesplnil podmienky sae a nepripojil preklad volitenho textu.

 
PDF Drukuj Email

INSTYTUT SOWACKI W WARSZAWIE

we wsppracy z

INSTYTUTEM FILOLOGII SOWIASKIEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOSKIEGO
W KRAKOWIE

ogasza

XVII edycj KONKURSU NA PRZEKAD LITERACKI

w kategorii poezji i prozy

dla studentw sowacystyki i slawistyki

oraz

debiutujcych tumaczy

Uczestnik konkursu zobowizany jest przedstawi przekad z jzyka sowackiego na jzyk polski, dotd nieprzetumaczonego, oryginalnego sowackiego tekstu:

1. W kategorii poezja:

? obowizkowy przekad wierszy: Michal Habaj (wyd. Ars Poetica & Atelir Pluto 2012)

wiersze dolie s fialkovm nebom, Karmakma 5


? przekad trzech dowolnie wybranych wierszy jednego autora (doczy oryginay)

2. W kategorii proza:

? obowizkowy przekad: Zuska Kepplov Buchty vabachom

(wyd. Koloman Kertsz Bagala a literalny klub s.r.o. 2011)

rozdzia Petra, Par (fragment)

? przekad dowolnie wybranego opowiadania lub fragmentu prozy

(4 ? 5 stron, doczyorygina)

Warunki konkursu:

Do kategorii debiutujcy tumacze mog si zgosi osoby, ktre nie s obecnie studentami sowacystyki na adnym z uniwersytetw w Polsce, a adne z ich tumacze nie zostao do tej pory opublikowane.

Prace napisane na komputerze, niepodpisane lecz oznaczone hasem naley przesa na adres: Instytut Sowacki ul. Krzywe Koo 12/14a, 00? 270 Warszawa. W przypadku ?nie studentw? prosimy o umieszczenie na kopercie dopisku Debiutujcy tumacze. W doczonej, zalepionej kopercie prosimy umieci swoje dane osobowe: imi i nazwisko, adres, telefon kontaktowy oraz nazw uczelni.

Termin nadsyania prac: 28 lutego 2013.

Do koca kwietnia 2013 prace oceni komisja zoona z pracownikw naukowych Instytutu Filologii Sowiaskiej Uniwersytetu Jagielloskiego:

dr hab. Maria Papierz, prof. UJ

dr Rafa Majerek

mgr Vlasta Juchniewiczov

Ogoszenie wynikw konkursu: maj 2013.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpatnej publikacji nadesanych tumacze.

Nadesane prace nie bd zwracane.

 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 2 z 2

Kontakt

Instytut Sowacki

ul. Krzywe Koo 12/14a

00 270 Warszawa, PL

tel. +48 22 635 77 74

fax +48 22 635 76 12

Godziny otwarcia:

poniedziaek-pitek 9:00 - 17:00

instytut@instytutslowacki.pl

Mapa dojazdu

slovake.eu

Agencja Metal Mundus
Stworzone przez Avalanche wyłącznie przy użyciu Wolnego Oprogramowania.