Urz±d Rady Ministrów RS Ministerstwo Spraw Zagranicznych RS slovenska verzia


Wyszukiwarka

PDF Drukuj Email

Zdjêcia: Greg Pawiñski/ ¥udmila Miller

 

 

 

Kontakt

 

Instytut S³owacki

ul. Krzywe Ko³o 12/14a

00 270 Warszawa, PL

tel. +48 22 635 77 74

fax +48 22 635 76 12

Godziny otwarcia:

poniedzia³ek-pi±tek 9:00 - 17:00

instytut@instytutslowacki.pl

Mapa dojazdu

slovake.eu

 

Agencja Metal Mundus

 
Stworzone przez Avalanche wyłącznie przy użyciu Wolnego Oprogramowania.