Urz▒d Rady Ministrˇw RS Ministerstwo Spraw Zagranicznych RS slovenska verzia


Wyszukiwarka

PDF Drukuj Email

V priestoroch SlovenskÚho in╣tit˙tu vo Var╣ave sa v d˛och 18. - 19. j˙na 2015 uskutoŔnilaá vedeckß konferencia "Nßvraty k prame˛om", venovanß żivotu a dielu ąudovÝta ęt˙ra. Podujatie pod zß╣titou veÁvyslanca Slovenskej republiky v PoÁsku Vasila Grivnu a dekana Fakulty polonistiky Var╣avskej univerzity Zbigniewa Gre˛a, zorganizovali Slovenskř in╣tit˙t vo Var╣ave a In╣tit˙t zßpadnej a jużnej slavistiky Var╣avskej univerzity, s podporou Z┌ Var╣ava.

á

V celkovo 15 odbornřch prednß╣kach a nßslednřch diskusißch vřznamnÝ slovenskÝ a poÁskÝ jazykovedci, literßrni vedci a historici priblÝżili jednotlivÚ obdobia a oblasti p˘sobenia ą. ęt˙ra i celej ,,╣t˙rovskej generßcie" ako aj ich vřznam pre ´al╣Ý vřvoj slovenskÚho nßroda. PrezentovanÚ prÝspevky ˙ŔastnÝkov konferencie zo Slovenskej akadÚmie vied, Pre╣ovskej univerzity, Var╣avskej univerzity, Jagelovskej univerzity v Krakove, Sliezskej univerzity a ´al╣Ých vedeckřch a akademickřch in╣tit˙ciÝ, bud˙ s˙Ŕas╗ou zbornÝka, ktorř bud˙ci rok plßnuje vyda╗ Var╣avskß univerzita.

á


 

Kontakt

á

Instytut S│owacki

ul. Krzywe Ko│o 12/14a

00 270 Warszawa, PL

tel. +48 22 635 77 74

fax +48 22 635 76 12

Godziny otwarcia:

poniedzia│ek-pi▒tek 9:00 - 17:00

instytut@instytutslowacki.pl

Mapa dojazdu

slovake.eu

á

Agencja Metal Mundus

á
Stworzone przez Avalanche wy┼é─ůcznie przy u┼╝yciu Wolnego Oprogramowania.