Urząd Rady Ministrów RS Ministerstwo Spraw Zagranicznych RS slovenska verzia


Wyszukiwarka

PDF Drukuj Email

 

 


 

Konkurs na przekład literacki - XIX edycja

INSTYTUT SŁOWACKI W WARSZAWIE we współpracy z INSTYTUTEM SLAWISTYKI ZACHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ogłasza

XIX edycję KONKURSU NA PRZEKŁAD LITERACKI

w kategorii poezji i prozy
dla studentów słowacystyki i slawistyki

Uczestnik konkursu zobowiązany jest przedstawić przekład z języka słowackiego na język polski, dotąd nieprzetłumaczonego, oryginalnego słowackiego tekstu:

1. W kategorii poezja:
? Ján Stacho, V rádioopravovni (z tomiku: Dvojramenné čisté telo, 1964), Albínove ruky otvárajú schránku s lícidlami (z tomiku: Dvojramenné čisté telo, 1964), Premeny ohňa (z tomiku: Zážehy, 1967); wiersze przedrukowane w antologii: Trnavská skupina - konkretisti, red. Andrea Bokníková-Tóthová (Kalligram - Ustav slovenskej literatúry SAV, Bratislava: 2006), s. 158-161, 177.
Ján Stacho (link do 3 jego wierszy): verše - Ján Stacho
? przekład trzech dowolnie wybranych wierszy jednego autora (dołączyć oryginały)

2. W kategorii proza:
? obowiązkowy przekład: Stanislav Rakús - Nepísaný román
(Koloman Kertész Bagala L.C.A. Publishers Group, Levice: 2005; wydanie pierwsze - 2004 rok), s. 29-37
? przekład dowolnie wybranego opowiadania lub fragmentu prozy
(4-5  stron, dołączyć oryginał)

Warunki konkursu:
Prace napisane na komputerze, niepodpisane lecz oznaczone hasłem należy przesłać na adres: Instytut Słowacki ul. Krzywe Koło 12/14a, 00-270 Warszawa z dopiskiem na kopercie Konkurs na tłumaczenie. W dołączonej, zalepionej kopercie prosimy umieścić swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy oraz nazwę uczelni.

Termin nadsyłania prac: 15 marca 2015 r.

Do końca kwietnia 2015 roku prace oceni komisja w składzie:

  • prof. dr hab. Joanna Goszczyńska (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytet Warszawski)
  • dr Anna Kobylińska (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytet Warszawski)
  • Aleksander Kaczorowski (tłumacz, eseista i dziennikarz)

Ogłoszenie wyników konkursu: maj 2015 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nadesłanych tłumaczeń.
Nadesłane prace nie będą zwracane. 

Kontakt

 

Instytut Słowacki

ul. Krzywe Koło 12/14a

00 270 Warszawa, PL

tel. +48 22 635 77 74

fax +48 22 635 76 12

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 9:00 - 17:00

instytut@instytutslowacki.pl

Mapa dojazdu

slovake.eu

 

Agencja Metal Mundus

 
Stworzone przez Avalanche wyłącznie przy użyciu Wolnego Oprogramowania.