Urząd Rady Ministrów RS Ministerstwo Spraw Zagranicznych RS slovenska verzia


Wyszukiwarka

PDF Drukuj Email

INSTYTUT SŁOWACKI W WARSZAWIE we współpracy z INSTYTUTEM SLAWISTYKI ZACHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ogłasza

XVIII edycję KONKURSU NA PRZEKŁAD LITERACKI

w kategorii poezji i prozy
dla studentów słowacystyki i slawistyki


Uczestnik konkursu zobowiązany jest przedstawić przekład z języka słowackiego na język polski, dotąd nieprzetłumaczonego, oryginalnego słowackiego tekstu:

1. W kategorii poezja:
? obowiązkowy przekład wierszy: Eva Luka, wiersze Motýľ, Na jazere, Príbeh
z tomiku Havranjel (wyd. Edition Ryba, 2011)
? przekład trzech dowolnie wybranych wierszy jednego autora (dołączyć oryginały)

2. W kategorii proza:
? obowiązkowy przekład: Jana Juráňová Žila som s Hviezdoslavom
(wyd. Aspekt, 2010)
rozdział Ežo, Gábor a ď.
? przekład dowolnie wybranego opowiadania lub fragmentu prozy
(4-5  stron, dołączyć oryginał)

Warunki konkursu:
Prace napisane na komputerze, niepodpisane lecz oznaczone hasłem należy przesłać na adres: Instytut Słowacki ul. Krzywe Koło 12/14a, 00-270 Warszawa z dopiskiem na kopercie Konkurs na tłumaczenie. W dołączonej, zalepionej kopercie prosimy umieścić swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy oraz nazwę uczelni.

Termin nadsyłania prac: 15 marca 2014.

Do końca kwietnia 2014 roku prace oceni komisja złożona z pracowników naukowych Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego:
prof. dr hab. Joanna Goszczyńska
dr Anna Kobylińska
dr Sylwia Siedlecka

Ogłoszenie wyników konkursu: maj 2014.


Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nadesłanych tłumaczeń.
Nadesłane prace nie będą zwracane.

 

Kontakt

 

Instytut Słowacki

ul. Krzywe Koło 12/14a

00 270 Warszawa, PL

tel. +48 22 635 77 74

fax +48 22 635 76 12

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 9:00 - 17:00

instytut@instytutslowacki.pl

Mapa dojazdu

slovake.eu

 

Agencja Metal Mundus

 
Stworzone przez Avalanche wyłącznie przy użyciu Wolnego Oprogramowania.