Urząd Rady Ministrów RS Ministerstwo Spraw Zagranicznych RS slovenska verzia


Wyszukiwarka

PDF Drukuj Email

INSTYTUT SŁOWACKI W WARSZAWIE

we współpracy z

INSTYTUTEM FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
W KRAKOWIE

ogłasza

XVII edycję KONKURSU NA PRZEKŁAD LITERACKI

w kategorii poezji i prozy

dla studentów słowacystyki i slawistyki

oraz

debiutujących tłumaczy

Uczestnik konkursu zobowiązany jest przedstawić przekład z języka słowackiego na język polski, dotąd nieprzetłumaczonego, oryginalnego słowackiego tekstu:

1. W kategorii poezja:

?    obowiązkowy przekład wierszy: Michal Habaj (wyd. Ars Poetica & Ateliér Pluto 2012)

wiersze Údolie s fialkovým nebom, Karmakóma 5


?     przekład trzech dowolnie wybranych wierszy jednego autora (dołączyć oryginały)

2. W kategorii proza:

?       obowiązkowy przekład: Zuska Kepplová Buchty švabachom

(wyd. Koloman Kertész Bagala a literalny klub s.r.o. 2011)

rozdział Petra, Paríž (fragment)

? przekład dowolnie wybranego opowiadania lub fragmentu prozy

(4 ? 5  stron, dołączyćoryginał)

 

Warunki konkursu:

Do kategorii debiutujący tłumacze mogą się zgłosić osoby, które nie są obecnie studentami słowacystyki na żadnym z uniwersytetów w Polsce, a żadne z ich tłumaczeń nie zostało do tej pory opublikowane.

Prace napisane na komputerze, niepodpisane lecz oznaczone hasłem należy przesłać na adres: Instytut Słowacki ul. Krzywe Koło 12/14a, 00? 270 Warszawa. W przypadku ?nie studentów? prosimy o umieszczenie na kopercie dopisku Debiutujący tłumacze. W dołączonej, zalepionej kopercie prosimy umieścić swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy oraz nazwę uczelni.

Termin nadsyłania prac: 28 lutego 2013.

Do końca kwietnia 2013 prace oceni komisja złożona z pracowników naukowych Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego:

dr hab. Maria Papierz, prof. UJ

dr Rafał Majerek

mgr Vlasta Juchniewiczová

Ogłoszenie wyników konkursu: maj 2013.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nadesłanych tłumaczeń.

Nadesłane prace nie będą zwracane.

 

Kontakt

 

Instytut Słowacki

ul. Krzywe Koło 12/14a

00 270 Warszawa, PL

tel. +48 22 635 77 74

fax +48 22 635 76 12

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 9:00 - 17:00

instytut@instytutslowacki.pl

Mapa dojazdu

slovake.eu

 

Agencja Metal Mundus

 
Stworzone przez Avalanche wyłącznie przy użyciu Wolnego Oprogramowania.