Urz康 Rady Ministr闚 RS Ministerstwo Spraw Zagranicznych RS slovenska verzia


Wyszukiwarka

PDF Drukuj Email

V Slovenskom in靖itte vo Var鈴ve vr嫥ci osl嫛 mesiaca knihy sa 20. m奫a 2011 uskuto鋝ilo stretnutie spublicistom, vydavate發m a prekladate發m zpo盜k嶭o jazyka ? Petrom a鋘om.

Peter a鋘o bol dlhoro鋝m organiz嫢orom Bien嫮e ilustr塶i Bratislava a riadite發m Bien嫮e anim塶ie Bratislava, po醀s ktorch v鞏y zko spolupracoval spartnermi z Po盜ka. Okrem toho ako vydavate vo vydavate盜tve Mlad leta ka鞏oro鋝e nav靖evoval Medzin嫫odn kni駐 ve睏rh vo Var鈴ve. Prelo養l zpo給tiny 35 kni駐ch titulov detskej literatry, beletrie aj encyklopedickch slovn璭ov, ako aj poviedky, 靖die, TV scen嫫e arozpr嫛ky. Za svoju 鋱nnos bol vyznamenan prezidentom Po盜kej republiky vroku 2006 Radom Po盜kej republiky - Rytierskym kr篿om za z嫳luhy.

Podujatia sa z醀stnili viacer vydavatelia a prekladatelia.

 

Kontakt

Instytut S這wacki

ul. Krzywe Ko這 12/14a

00 270 Warszawa, PL

tel. +48 22 635 77 74

fax +48 22 635 76 12

Godziny otwarcia:

poniedzia貫k-pi徠ek 9:00 - 17:00

instytut@instytutslowacki.pl

Mapa dojazdu

slovake.eu

Agencja Metal Mundus
Stworzone przez Avalanche wycznie przy u髒yciu Wolnego Oprogramowania.