Urz康 Rady Ministr闚 RS Ministerstwo Spraw Zagranicznych RS slovenska verzia


Wyszukiwarka

PDF Drukuj Email

Pri pr璱e養tosti z疄kania vmarci tohto roku vznamn嶭o ocenenia Eur鏕skej ceny Trebbia 2011 Aleksandrom Nawrockim sa vSlovenskom in靖itte vo Var鈴ve uskuto鋝ilo 18. m奫a 2011 stretnutie sb嫳nikom, prekladate發m, redaktorom 醀sopisu Po憴ia dnes.

Aleksander Nawrocki u dlh roky je organiz嫢orom dvoch vznamnch po盜kch festivalov ? Svetov嶭o d瀡 po憴ie UNESCO aFestivalu slovanskej po憴ie, ktorch sa ka鞏oro鋝e z醀st璷j slovensk b嫳nici. Na pr甑rave festivalov spolupracuje so Slovenskm in靖ittom vo Var鈴ve aka鞏oro鋝e vyd嫛a preklady slovenskch b嫳nikov ? 醀stn璭ov festivalov v醀sopise Po憴ia dnes. Vroku 2011 vydal preh琦d prekladate盜kej tvorby v簏azov prekladate盜kej s蒼頡 zo sloven鋱ny do po給tiny, ktor u 15 rokov organizuje Slovensk in靖itt vspolupr塶i so slovakistickmi pracoviskami vPo盜ku.

as褂u podujatia boli recit塶ie b嫳n Aleksandra Nawrock嶭o vpreklade do sloven鋱ny, ktor pripravil slovensk b嫳nik Marian Grupa, vinterpret塶i 靖udentiek slavistiky Var鈴vskej univerzity. B嫳ne je mo駐 pre鴈ta vnajnov雊m 鴈sle slovensk嶭o 醀sopisu Dotyky.

 

Kontakt

Instytut S這wacki

ul. Krzywe Ko這 12/14a

00 270 Warszawa, PL

tel. +48 22 635 77 74

fax +48 22 635 76 12

Godziny otwarcia:

poniedzia貫k-pi徠ek 9:00 - 17:00

instytut@instytutslowacki.pl

Mapa dojazdu

slovake.eu

Agencja Metal Mundus
Stworzone przez Avalanche wycznie przy u髒yciu Wolnego Oprogramowania.