Urząd Rady Ministrów RS Ministerstwo Spraw Zagranicznych RS slovenska verzia


Wyszukiwarka

PDF Drukuj Email

Výnimočná monografická kniha Marty Součkovej ?P(r)ozy po roku 1989?, nad ktorou autorka pracovala 9 rokov, bola prezentovaná 11. mája 2011 v Slovenskom inštitúte vo Varšave. Kniha vydaná v roku 2009 vydavateľstvom Ars Poetica bola v minulom roku ocenená Cenou rektora Prešovskej univerzity za rok 2010 v oblasti humanitných vied. Skúsená literárna kritička a zároveň erudovaná vysokoškolská pedagogička Marta Součková v nej pomenováva nielen tendencie a javy v slovenskej próze po roku 1989, ale na základe presných konkretizácií ich aj ?diagnostikuje?, preto jej monografiu možno považovať za ojedinelý príspevok k slohovo-typologickej, poetologickej a axiologickej diferenciácii doteraz málo preskúmanej ponovembrovej literatúry.

V rámci mesiaca knihy a konajúcich sa Varšavských knižných trhov v spolupráci s lektorom slovenského jazyka a kultúry Varšavskej univerzity Mironom Pukanom bola v Slovenskom inštitúte okrem prezentácie knihy organizovaná prednáška slovenských vysokoškolských učiteľov ? Petra Kašu a Marty Součkovej. Prednášky sa stretli s veľkým záujmom nielen u študentov, vysokoškolských pedagógov, prekladateľov, ale aj u ostatných zúčastnených hosti, pre ktorých bola to jedinečná príležitosť dozvedieť sa komplexne o najnovšej slovenskej literatúre a konfrontovať ju s ostatnými druhmi umenia na Slovensku.

 

Kontakt

 

Instytut Słowacki

ul. Krzywe Koło 12/14a

00 270 Warszawa, PL

tel. +48 22 635 77 74

fax +48 22 635 76 12

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 9:00 - 17:00

instytut@instytutslowacki.pl

Mapa dojazdu

slovake.eu

 

Agencja Metal Mundus

 




Stworzone przez Avalanche wyłącznie przy użyciu Wolnego Oprogramowania.