Drukuj

Wykład i prezentacja p. Bożeny Pysiewicz z Muzeum Narodowego w Warszawie
na temat nietuzinkowego artysty jakim niew±tpliwie był Andy Warhol.