Drukuj

 

Wystawa Dialogi SK - Małe i większe tematy słowackiego dizajnu organizowana w ramach przewodnictwa Słowacji w Radzie Unii Europejskiej jest spojrzeniem na słowack± scenę dizajnersk±. Prezentowane obiekty w większo¶ci pochodz± z ostatnich kilku lat i s± dziełem młodych dizajnerów.