Urzd Rady Ministrw RS Ministerstwo Spraw Zagranicznych RS slovenska verzia


Wyszukiwarka

PDF Drukuj Email

Nadcia sv. Vojtecha (Adalbert Stiftung) so sdlom v nemeckom Krefelde po desiaty raz Medzinrodn cenu sv. Vojtecha za mier, slobodu a spoluprcu v Eurpe. Tento rok ju v sobotu 11. jna odovzd vo Varave posk prezident Bronisaw Komorowski bvalmu predsedovi vldy a ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky Jnovi arnogurskmu. ivotn dielo arnogurskho inpirovala pamiatka na svtho Vojtecha (956-997), ktor poda ppea Jna Pavla II. ?ako vek patrn nho kontinentu... poloil zklad eurpskej identity a jednoty?, a ako priekopnk integrcie nrodov strednej a vchodnej Eurpy do sfry zpadu bol staviteom mostov v Eurpe.

Medzinrodn vbor ceny sv. Vojtecha ocenil Jna arnogurskho za jeho obiansku a politick angaovanos v prospech jeho vlasti a pre Eurpu. Poas komunistickho reimu vystupoval na obranu obianskych a udskch prv, ako aj za nboensk slobodu a slobodu cirkvi. Ako politicky angaovan oban sa arnogursk zapojil do hnutia Charty 77 a bol inicitorom Sviekovej manifestcie 25. marca 1988. V obdob zmeny politickho systmu, ke sa vtedajie esko-Slovensko vydalo na cestu demokracie a neskr, ke po rozdelen krajiny zaiatkom roku 1993 vzniklo nezvisl Slovensko, zapojil sa arnogursk aktvne do budovania demokratickej kultry a novho politickho systmu. Neskr zanechal aktvnu politiku, no zostva angaovanm obanom. Vo svojich aktivitch sa zameriava na cezhranin vedeck spoluprcu a usiluje sa o otvorenos strednej Eurpy voi Rusku.

Doterajmi nositemi ceny sv. Vojtecha s prv slobodne zvolen predseda poskej vldy Tadeusz Mazowiecki, prv slobodne zvolen predseda maarskej vldy Jzsef Antall, bval prask arcibiskup Frantiek kardinl Tomek, bval viedensk arcibiskup Franz kardinl Knig, bval esk prezident Vclav Havel, dlhoron spolkov kancelr Nemeckej spolkovej republiky Helmut Kohl, prv slobodne zvolen predseda Slovenskej nrodnej rady Frantiek Mikloko, bval ttny tajomnk, minister zahraninch vec Poskej republiky Wadysaw Bartoszewski a prv slobodne zvolen prezident Maarskej republiky rpd Gncz.

Nadcia sv. Vojtecha udeuje svoju cenu osobnostiam, ktor sa mimoriadnym spsobom zaslili o trval spjanie celej Eurpy a o prehbenie a pestovanie susedskch vzahov medzi nrodmi zpadnej a strednej Eurpy. Na internetovej adrese www.adalbert-stiftung.de je tlaov oznam na stiahnutie v rznych jazykoch a vetky potrebn informcie o nadcii a jej aktivitch.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 5 z 22

Kontakt

Instytut Sowacki

ul. Krzywe Koo 12/14a

00 270 Warszawa, PL

tel. +48 22 635 77 74

fax +48 22 635 76 12

Godziny otwarcia:

poniedziaek-pitek 9:00 - 17:00

instytut@instytutslowacki.pl

Mapa dojazdu

slovake.eu

Agencja Metal Mundus
Stworzone przez Avalanche wyłącznie przy użyciu Wolnego Oprogramowania.