Urzd Rady Ministrw RS Ministerstwo Spraw Zagranicznych RS slovenska verzia


WyszukiwarkaPDF Drukuj Email

Ruszya czternasta edycja European Language Label, konkursu przeznaczonego dla instytucji i nauczycieli, ktrzy w dziedzinie nauki jzykw obcych szukaj nowatorskich rozwiza, tworz wasne materiay dydaktyczne, wychodz poza program nauczania. Zrealizowae ciekawy projekt jzykowy? Zgo si i zdobd European Lanuage Label!

Nagrod w konkursie jest prestiowy, europejski certyfikat jakoci w edukacji jzykowej, przyznawany we wszystkich krajach UE jako wyrnienie za oryginalne i twrcze projekty oraz inicjatywy z zakresu edukacji jzykowej. Konkurs organizowany jest od 1998 r. przez Komisj Europejsk. W Polsce od 2001 r. prowadzony jest przez Fundacj Rozwoju Systemu Edukacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Od 2015 r. wnioski w konkursie mona skada w jednej kategorii: projektw realizowanych w instytucji edukacyjnej pod opiek koordynatora.
Zgaszane projekty musz by zgodne z jednym z priorytetw konkursu, ktre w 2015 roku dotycz nauki jzykw obcych poprzez sport, nauczania jzyka polskiego jako obcego oraz wykorzystania edukacji jzykowej dla zwikszenia spjnoci spoecznej oraz reintegracji osb powracajcych z zagranicy.

Do udziau w konkursie uprawnione s wszystkie typy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szk, uczelni wyszych, instytucji owiatowych zajmujcych si ksztaceniem jzykowym i realizujcych projekty edukacyjne o charakterze jzykowym. Wnioski polskiej edycji oceniane s przez wybitne grono ekspertw jzykowych, ktrym przewodniczy prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska. Aby wzi udzia w konkursie, naley opisa swoje przedsiwzicie na odpowiednim formularzu.

Termin nadsyania formularzy upywa 13 kwietnia 2015 roku.
Szczegowe informacje i formularze wnioskw dostpne s na stronie: http://www.ell.org.pl


 
PDF Drukuj Email

Narodowy Program Stypendialny Republiki Sowackiej
Termin skadania poda do 30 kwietnia 2015 r. do godz. 16:00.

Szczegowe informacje pod adresami:

www.stipendia.sk

www.scholarships.sk

V rmci Nrodnho tipendijnho programu Slovenskej republiky na podporu mobilt bola zverejnen nov vzva na predkladanie iadost o tipendium na tudijn, vskumn a prednkov pobyty v akademickom roku 2015/2016.

Uzvierka na predkladanie iadost je 30. aprla 2015 do 16:00 hod., priom pobyty sa bud mc realizova v rmci akademickho roka 2015/2016. iadosti o tipendi mono aktulne predklada on-line na www.stipendia.sk; www.scholarships.sk

tipendi s uren pre tudentov a doktorandov slovenskch vysokch kl (aj v prpade, e sa doktorandsk tdium realizuje na externej vzdelvacej intitcii v zmysle zkona o V, napr. na SAV) s trvalm pobytom na Slovensku na pokrytie ivotnch nkladov na tudijn pobyt poas 2. stupa vysokokolskho vzdelvania (magistersk/ininierske/doktorsk tdium), resp. tudijn alebo vskumn pobyt poas doktorandskho tdia na vybranej zahraninej vysokej kole, resp. vskumnej organizcii. Zkladn informcie o programe njdete v priloenom letku.

tudenti, doktorandi v dennej forme tdia, uitelia vysokch kl a vskumn pracovnci SAV, ktor maj trval pobyt v Slovenskej republike, sa mu uchdza o cestovn grant v svislosti s ich plnovanm tudijnm alebo vskumnm pobytom v zahrani.
Nrodn tipendijn program Slovenskej republiky je uren aj na podporu mobilt zahraninch tudentov, doktorandov, vysokokolskch uiteov, vskumnch a umeleckch pracovnkov na pobyty na slovenskch vysokch kolch a vskumnch organizcich.

V prpade otzok, tkajcich sa Nrodnho tipendijnho programu, sa mete obrti priamo aj na administrtorov tohto programu:

 • Lucia ikov ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )uchdzai o tipendium s trvalm pobytom na Slovensku;
 • Luk Marcin ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), uchdzai o tipendium zo zahraniia.


Nrodn tipendijn program (NP) je tipendijnm programom, ktorho vznik schvlila vlda Slovenskej republiky uznesenm . 557 z 13. jla 2005. O pokraovan NP rozhodla vlda SR uznesenm . 317 z 29. aprla 2009. tipendijn program je financovan z rozpotovej kapitoly Ministerstva kolstva, vedy, vskumu a portu SR. SAIA, n. o., administratvne zabezpeuje Nrodn tipendijn program na zklade zmluvy uzavretej medzi Ministerstvom kolstva, vedy, vskumu a portu SR a SAIA, n. o. tipendisti NP s tipendistami vldy Slovenskej republiky.

alia uzvierka, ktor sa uskuton 31. oktbra 2015, bude zameran na pobyty poas letnho semestra akademickho roka 2015/2016.


 
PDF Drukuj Email

14. Letnia Szkoa Wyszehradzka ? zgo si!

Trwa rekrutacja do 14. Letniej Szkoy Wyszehradzkiej, ktra w tym roku odbywaa si bdzie w dniach 5-18 lipca 2015. Kady kandydat powinien zarejestrowa si na stronie www.visegradsummerschool.org i wypeni on-line formularz zgoszeniowy.

Termin skadania wnioskw upywa 31 marca 2015. Uczestnicy zostan poinformowani o wyborze do koca kwietnia.

Letnia Szkoa Wyszehradzka to cykl dwutygodniowych szkole dla modych czeskich, wgierskich, polskich i sowackich studentw, jak rwnie ich rwienikw z innych krajw Europy rodkowej i Wschodniej. Celem projektu jest pogbienie wiedzy na temat wyzwa regionalnych i globalnych, likwidacja wzajemnych stereotypw, budowanie wizi i przyjacielskich kontaktw.

Letnia Szkoa Wyszehradzka jest organizowana corocznie od 2002 roku przez Stowarzyszenie Willa Decjusza. Projekt ten wyrniony zosta Midzynarodow Nagrod Wyszehradzk ustanowion przez ministrw kultury Polski, Czech, Sowacji i Wgier.

Wicej informacji na: www.visegradsummerschool.org
www.facebook.com/VisegradSummerSchool


 
PDF Drukuj Email

Marketing Coordinator (m/f)
Located in Warsaw

The mission of SES ASTRA is to connect people around the world, without boundaries and limitations. As the world?s leading satellite operator we have a comprehensive view on market trends and understand the specific needs of our customers around the globe.

At SES we employ dynamic people who have the passion to connect the world's population. We offer an open atmosphere where cultural and regional diversity are valued as unique business assets. Our employees are performance driven and committed to the growth of the company.

We are looking for enthusiastic team players who are experts in their field and aim to deliver results by thinking out of the box. If you are searching for global challenging work opportunities and are keen to grow your career - find this opportunity at SES.


Context

Our team, based in Warsaw, is looking for a Marketing Coordinator to join on a full-time basis. This is a vital addition to the team in the continuing dynamic development of SES in CEE region. The successful candidate will play a key role in the implementation and supporting of the development of marketing and communication projects in Czech Republic, Slovakia and other CEE countries.

Responsibilities
? Preparation and execution of marketing plans for Czech Republic, Slovakia and support for other CEE markets.
? Close cooperation with customers and market partners including Points of Sales, Installers and Industry bodies.
? Organization and participation in conferences and customer events towards support sale of satellite capacity in the region.
? Coordination of Web activities in CEE region and communication with SES Headquarter in Luxembourg and local agencies. Preparation of web content and providing regular updates for extranet platforms.
? Monitoring Czech and Slovak as well as other CEE online portals to track communications related to the ASTRA brand of a company and competitors' activities.
? Content production for electronic direct mail campaigns, newsletters, leaflets, advertisements, brochures and other materials.

Competencies:
Qualifications & Experience

? University degree in Marketing, Communications or equivalent.
? Minimum 5 years of relevant marketing experience with a multinational company in DTH, cable TV, TV channels broadcast or telecommunications industry.
? Well-rounded experience of delivering marketing and PR activities including Trade Marketing, Content Production, Web & E-Marketing, Social Media and PR.
? Experience in marketing plan execution, budgeting and planning. Local adaption of corporate brand guidelines.
? A familiarity with CRM and Finance systems is required.
? Organizational Skills
Essential is the ability to organize, prioritize and handle multiple time-sensitive tasks in a demanding environment in a timely manner.
Ability to work in a team as well as independently
Takes responsibility for problem solving and getting the job done
Interpersonal & Communication Skills
Excellent verbal and written communication skills are required and strong interpersonal skills are essential qualities for this role
Strong internal communicator, who coordinates with the wider marketing team, sales and business development
Ability to work in a multicultural environment
? Language Skills
Fluent English required, working knowledge of Slovak and/or Czech is an advantage

Our Offer

We offer an internationally competitive salary package in a fast growing environment.

https://jobs.ses.com/fe/tpl_Ses01.asp?newms=jj&id=62325&----JOB-PREVIEW-MODE----

If you wish to apply for this position, please submit your application (CV & cover letter in English) via our Career Center (www.ses.com).


Accenture is a global management consulting, technology services and outsourcing company, with approximately 305,000 people serving clients in more than 120 countries. Combining unparalleled experience, comprehensive capabilities across all industries and business functions, and extensive research on the world?s most successful companies, Accenture collaborates with clients to help them become high-performance businesses and governments. The company generated net revenues of US$30 billion for the fiscal year ended Aug. 31, 2014. Its home page is http://www.accenture.com/home.asp.

Junior Accountant with Slovak (Accounts Payable)

Key responsibilities may include:
? Processing and coding invoices in accordance with Accenture and client invoicing procedures
? Reversing invoices for incorrect hosting
? Blocking and releasing invoices for payment on business request
? Monitoring blocked and parked invoice reports and ensuring aged invoices are followed up on a timely basis
? Handling with customer's requests
? Raising, routing and managing invoice exceptions process with business vendor

Qualifications
? Fluent English
? Very good Slovak communication skills (written & spoken)
? Approx. 1 year experience in accounting (preferable in Accounts Payable)
? Excel and Word skills
? Flexibility, especially in the period of month/year - end closing
? Ability to work analytically, focus on details ang high accuracy
? Very good communication (written and oral) and interpersonal skills
? Strong organizational, multi-tasking, and time-management skills

We offer:
? Opportunity to work for the most recognized brands in the world
? Attractive salary
? Online and classroom trainings (CIMA training /certificate for qualified employees)
? Notable discount for the language courses
? Social benefit packages including: private medical care, Sodexo vouchers, Benefit sport club cards, life insurance, professional photo classes
? Open communication among all employees and across the teams
? Ongoing mentoring and support not only during the induction period
? Friendly work atmosphere and chill-out spaces for chats
? Accelerate runners club and the participation in various employee initiatives
? Beverages (as coffee, tea) at any time you want

Please send your CV in English with reference number 15/Slovak/00257491
via email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. or APPLY ONLINE

"I hereby express my consent to process my personal data included in my job offer by Accenture Sp. z o.o. or any other entity of the Accenture group for recruitment purposes and once the recruitment process is closed, I agree that Accenture Sp. z o.o. with its registered seat in Warsaw, 00-121, ul. Sienna 39 or any other entity of Accenture group places and processes my personal data in its database. I also express my consent to sending my personal data to third parties within the Accenture group pursuant to the Personal Data Protection Act of 29th August 1997 (Journal of Laws of 2002, No. 101, position 926 as amended). I submit the data voluntarily. I have been informed about the right of access to the content of my data and about the possibility of correcting them."


Nasz klient to midzynarodowa grupa kapitaowa, ktra wiadczy usugi outsourcingowe podnoszce efektywno sprzeday, skuteczno pozyskiwania klientw oraz zarzdzania procesami operacyjnymi. W zwizku z dynamicznym rozwojem poszukuje do swojego zespou osoby na stanowisko:

Doradca Telefoniczny Klienta (jzyk sowacki lub czeski)
Miejsce Pracy: Warszawa/Ursynw
Nr Ref: WKC14AKSKCZ

Opis Stanowiska:

 • Telefoniczna obsuga klienta
 • Ustalanie budetu kampanii reklamowej dla klientw biznesowych
 • Optymalizacja kampanii reklamowej klienta
 • Przeprowadzanie szkole on-line z zakresu kreowania reklamowych kampanii internetowych

Wymagania:

 • Biega znajomo jzyka sowackiego lub czeskiego w mowie i pimie
 • Wyksztacenie wysze ? rwnie studenci IV, V roku (preferowane kierunki: zarzdzanie, informatyka, finanse)
 • Dowiadczenie w kontakcie z klientem: telefoniczne, on-line (min. 6m-cy)
 • Bardzo dobra znajomo obsugi komputera i aplikacji internetowych ? warunek konieczny
 • Due umiejtnoci interpersonalne
 • Umiejtno analitycznego mylenia
 • Umiejtno pracy pod presj czasu
 • Samodzielno w dziaaniu, kreatywno

Klient oferuje:

 • Umowa o prac od pierwszego dnia szkolenia
 • Wynagrodzenie 5 000,- brutto (podstawa) + premie
 • Praca od poniedziaku do pitku, w godz. 9-17 lub 10-18
 • Kontakt telefoniczny (ew. mailowy) z klientem biznesowym


Zainteresowane osoby ofert prosimy o przesyanie CV wraz ze zgod na przetwarzanie danych osobowych na adres:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Proba o dodanie w wiadomoci numeru referencyjnego oferty WKC14AKSKCZ
Telefon kontaktowy: 22 862 72 50

Prosz o dodanie klauzuli w CV:
?Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)?


 
PDF Drukuj Email


 
Więcej artykułów…
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 5 z 11

Kontakt

Instytut Sowacki

ul. Krzywe Koo 12/14a

00 270 Warszawa, PL

tel. +48 22 635 77 74

fax +48 22 635 76 12

Godziny otwarcia:

poniedziaek-pitek 9:00 - 17:00

instytut@instytutslowacki.pl

Mapa dojazdu

slovake.eu

Agencja Metal Mundus
Stworzone przez Avalanche wyłącznie przy użyciu Wolnego Oprogramowania.