Urzd Rady Ministrw RS Ministerstwo Spraw Zagranicznych RS slovenska verzia


Wyszukiwarka

PDF Drukuj Email

Szanowni Pastwo

Instytut Sowacki w Warszawie ogasza nabr na kursy jzyka sowackiego w roku akademickim 2015/2016.

Szczegowe informacje znajd Pastwo na naszej stronie w zakladce JZYK SOWACKI - KURSY.

Zachcamy do zapoznania si z informacj i przesyania formularzy zgoszeniowych.


 
PDF Drukuj Email

TIM to dynamicznie rozwijajca si firma z brany BPO z ponad 12-letnim dowiadczeniem w realizacji projektw dla midzynarodowych korporacji. Jeeli znasz jzyki obce, szukasz stabilnej pracy, stawiasz na rozwj oraz cenisz sobie dobre relacje w zespole - ta oferta jest wanie dla Ciebie!

Obecnie do naszego zespou poszukujemy osoby z bardzo dobr znajomoci jzyka sowackiego na stanowisko:
Doradca Klienta Biznesowego


Opis stanowiska:
? Odpowiedzialno za wsparcie sprzeday produktw firmy Intel
? Opieka nad staym portfelem Klientw
? Dbao o relacje z Klientami
? Udzia w tworzeniu oraz wsparcie realizacji akcji marketingowych

Wymagania:
? Biega znajomo jzyka sowackiego
? Bardzo dobra znajomo jzyka angielskiego
? Umiejtno budowania dugofalowych relacji z Klientami
? Umiejtno pracy w zespole
? Dobra znajomo pakietu MS Office

Oferujemy:
? Prac na projekcie realizowanym dla firmy INTEL - producenta technologii i sprztu wykorzystywanego w komputerach i urzdzeniach na caym wiecie
? Atrakcyjne wynagrodzenie
? Stabilne zatrudnienie w oparciu o umow o prac
? Prywatn opiek medyczn
? Prac w dynamicznym, modym zespole
? Moliwo rozwoju zawodowego
? Pakiet profesjonalnych szkole oraz udzia w branowych konferencjach

Osoby zainteresowane prosimy o przesyanie aplikacji na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Prosimy o dopisanie nastpujcej klauzuli ?Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbdnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych DzU Nr 133, poz. 883?.


 
PDF Drukuj Email

W terminie 6-24 lipca 2015 r. ruszy kolejna edycja Letniej Szkoy Kultury i Jzyka Sowackiego w Bratysawie. Zapraszamy do zapoznania si zofert. Szczegowe informacje na stronie : http://www.cjop.sk


 
PDF Drukuj Email

Ruszya czternasta edycja European Language Label, konkursu przeznaczonego dla instytucji i nauczycieli, ktrzy w dziedzinie nauki jzykw obcych szukaj nowatorskich rozwiza, tworz wasne materiay dydaktyczne, wychodz poza program nauczania. Zrealizowae ciekawy projekt jzykowy? Zgo si i zdobd European Lanuage Label!

Nagrod w konkursie jest prestiowy, europejski certyfikat jakoci w edukacji jzykowej, przyznawany we wszystkich krajach UE jako wyrnienie za oryginalne i twrcze projekty oraz inicjatywy z zakresu edukacji jzykowej. Konkurs organizowany jest od 1998 r. przez Komisj Europejsk. W Polsce od 2001 r. prowadzony jest przez Fundacj Rozwoju Systemu Edukacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Od 2015 r. wnioski w konkursie mona skada w jednej kategorii: projektw realizowanych w instytucji edukacyjnej pod opiek koordynatora.
Zgaszane projekty musz by zgodne z jednym z priorytetw konkursu, ktre w 2015 roku dotycz nauki jzykw obcych poprzez sport, nauczania jzyka polskiego jako obcego oraz wykorzystania edukacji jzykowej dla zwikszenia spjnoci spoecznej oraz reintegracji osb powracajcych z zagranicy.

Do udziau w konkursie uprawnione s wszystkie typy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szk, uczelni wyszych, instytucji owiatowych zajmujcych si ksztaceniem jzykowym i realizujcych projekty edukacyjne o charakterze jzykowym. Wnioski polskiej edycji oceniane s przez wybitne grono ekspertw jzykowych, ktrym przewodniczy prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska. Aby wzi udzia w konkursie, naley opisa swoje przedsiwzicie na odpowiednim formularzu.

Termin nadsyania formularzy upywa 13 kwietnia 2015 roku.
Szczegowe informacje i formularze wnioskw dostpne s na stronie: http://www.ell.org.pl


 
PDF Drukuj Email

Narodowy Program Stypendialny Republiki Sowackiej
Termin skadania poda do 30 kwietnia 2015 r. do godz. 16:00.

Szczegowe informacje pod adresami:

www.stipendia.sk

www.scholarships.sk

V rmci Nrodnho tipendijnho programu Slovenskej republiky na podporu mobilt bola zverejnen nov vzva na predkladanie iadost o tipendium na tudijn, vskumn a prednkov pobyty v akademickom roku 2015/2016.

Uzvierka na predkladanie iadost je 30. aprla 2015 do 16:00 hod., priom pobyty sa bud mc realizova v rmci akademickho roka 2015/2016. iadosti o tipendi mono aktulne predklada on-line na www.stipendia.sk; www.scholarships.sk

tipendi s uren pre tudentov a doktorandov slovenskch vysokch kl (aj v prpade, e sa doktorandsk tdium realizuje na externej vzdelvacej intitcii v zmysle zkona o V, napr. na SAV) s trvalm pobytom na Slovensku na pokrytie ivotnch nkladov na tudijn pobyt poas 2. stupa vysokokolskho vzdelvania (magistersk/ininierske/doktorsk tdium), resp. tudijn alebo vskumn pobyt poas doktorandskho tdia na vybranej zahraninej vysokej kole, resp. vskumnej organizcii. Zkladn informcie o programe njdete v priloenom letku.

tudenti, doktorandi v dennej forme tdia, uitelia vysokch kl a vskumn pracovnci SAV, ktor maj trval pobyt v Slovenskej republike, sa mu uchdza o cestovn grant v svislosti s ich plnovanm tudijnm alebo vskumnm pobytom v zahrani.
Nrodn tipendijn program Slovenskej republiky je uren aj na podporu mobilt zahraninch tudentov, doktorandov, vysokokolskch uiteov, vskumnch a umeleckch pracovnkov na pobyty na slovenskch vysokch kolch a vskumnch organizcich.

V prpade otzok, tkajcich sa Nrodnho tipendijnho programu, sa mete obrti priamo aj na administrtorov tohto programu:

  • Lucia ikov ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )uchdzai o tipendium s trvalm pobytom na Slovensku;
  • Luk Marcin ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), uchdzai o tipendium zo zahraniia.


Nrodn tipendijn program (NP) je tipendijnm programom, ktorho vznik schvlila vlda Slovenskej republiky uznesenm . 557 z 13. jla 2005. O pokraovan NP rozhodla vlda SR uznesenm . 317 z 29. aprla 2009. tipendijn program je financovan z rozpotovej kapitoly Ministerstva kolstva, vedy, vskumu a portu SR. SAIA, n. o., administratvne zabezpeuje Nrodn tipendijn program na zklade zmluvy uzavretej medzi Ministerstvom kolstva, vedy, vskumu a portu SR a SAIA, n. o. tipendisti NP s tipendistami vldy Slovenskej republiky.

alia uzvierka, ktor sa uskuton 31. oktbra 2015, bude zameran na pobyty poas letnho semestra akademickho roka 2015/2016.


 
PDF Drukuj Email

14. Letnia Szkoa Wyszehradzka ? zgo si!

Trwa rekrutacja do 14. Letniej Szkoy Wyszehradzkiej, ktra w tym roku odbywaa si bdzie w dniach 5-18 lipca 2015. Kady kandydat powinien zarejestrowa si na stronie www.visegradsummerschool.org i wypeni on-line formularz zgoszeniowy.

Termin skadania wnioskw upywa 31 marca 2015. Uczestnicy zostan poinformowani o wyborze do koca kwietnia.

Letnia Szkoa Wyszehradzka to cykl dwutygodniowych szkole dla modych czeskich, wgierskich, polskich i sowackich studentw, jak rwnie ich rwienikw z innych krajw Europy rodkowej i Wschodniej. Celem projektu jest pogbienie wiedzy na temat wyzwa regionalnych i globalnych, likwidacja wzajemnych stereotypw, budowanie wizi i przyjacielskich kontaktw.

Letnia Szkoa Wyszehradzka jest organizowana corocznie od 2002 roku przez Stowarzyszenie Willa Decjusza. Projekt ten wyrniony zosta Midzynarodow Nagrod Wyszehradzk ustanowion przez ministrw kultury Polski, Czech, Sowacji i Wgier.

Wicej informacji na: www.visegradsummerschool.org
www.facebook.com/VisegradSummerSchool


 
Więcej artykułów…
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 4 z 10

Kontakt

Instytut Sowacki

ul. Krzywe Koo 12/14a

00 270 Warszawa, PL

tel. +48 22 635 77 74

fax +48 22 635 76 12

Godziny otwarcia:

poniedziaek-pitek 9:00 - 17:00

instytut@instytutslowacki.pl

Mapa dojazdu

slovake.eu

Agencja Metal Mundus
Stworzone przez Avalanche wyłącznie przy użyciu Wolnego Oprogramowania.