Urząd Rady Ministrów RS Ministerstwo Spraw Zagranicznych RS slovenska verzia


Wyszukiwarka

Ostatnio dodaliśmy...


Warning: Creating default object from empty value in /home/instytutslowacki/ftp/new/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/instytutslowacki/ftp/new/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/instytutslowacki/ftp/new/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/instytutslowacki/ftp/new/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/instytutslowacki/ftp/new/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109
Ogłoszenie wyników XXI edycji Konkursu na przekład literacki, Sosnowiec 2017 PDF Drukuj Email

 

Sosnowiec, 08.05.2017

Rozstrzygnięcie XXI edycji KONKURSU NA PRZEKŁAD LITERACKI dla studentów słowacystyki i slawistyki w kategorii poezji i prozy zorganizowanego przez Instytut Słowacki w Warszawie we współpracy z Instytutem Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego

P R O T O K Ó Ł

W dniu 8 maja 2017 Komisja XXI edycji KONKURSU NA PRZEKŁAD LITERACKI w składzie:

- dr hab. Lucyna Spyrka, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Śląski

- dr Sylwia Sojda, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Śląski

- dr Marta Buczek, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Śląski

postanowiła przyznać następujące miejsca:

W kategorii proza:

1. miejsce – Ewelina Giżycka, Uniwersytet Warszawski
2. miejsce – nie przyznano
3. miejsce – Justyna Januchta, Uniwersytet Jagielloński ex aequo z Agata Wróbel, Uniwersytet Jagielloński


W kategorii poezja:

1. miejsce – nie przyznano
2. miejsce – nie przyznano
3. miejsce – nie przyznano
Wyróżnienie – Monika Herzyk, Uniwersytet ŚląskiDr Lucyna Spyrka
Dr Marta Buczek
Dr Sylwia Sojda


 
Konkurs na przekład literacki - XXI edycja (2017) PDF Drukuj Email

 

INSTYTUT SŁOWACKI W WARSZAWIE we współpracy z INSTYTUTEM FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

ogłasza

XXI edycję KONKURSU NA PRZEKŁAD LITERACKI

dla studentów słowacystyki i slawistyki

Uczestnik konkursu zobowiązany jest przedstawić przekład z języka słowackiego na język polski, dotąd nieprzetłumaczonego słowackiego tekstu:

1. W kategorii poezja:
- Mária Ferenčuhová, link do wierszy: Súkromné priestory II, III, VI. Ze zbioru Princíp neistoty (2008) oraz Rozprávky ze zbioru Ohrozený druh (2012), zamieszczone również w antologii 5x5. Antológia súčasnej slovenskej poézie. Red. J. Gavúra. Bratislava, LIC, 2012.
- przekład trzech dowolnie wybranych, nieprzetłumaczonych na język polski wierszy jednego autora (dołączyć tekst w oryginale)

2. W kategorii proza
- Uršuľa Kovalyk, link do opowiadania: Šelma. Ze zbioru Travesty šou. Bratislava, Aspekt 2004 (również w antologii 5x5. Antológia súčasnej slovenskej prózy. Red. P. Karpinský. Bratislava, LIC, 2011).
- przekład dowolnie wybranego, nieprzetłumaczonego na język polski opowiadania lub fragmentu prozy (4-5 stron, dołączyć tekst w oryginale)

Warunki konkursu:
Prace napisane na komputerze, niepodpisane lecz oznaczone hasłem należy przesłać na adres: Instytut Słowacki ul. Krzywe Koło 12/14a, 00-270 Warszawa z dopiskiem na kopercie Konkurs na tłumaczenie. W dołączonej, zalepionej kopercie prosimy umieścić swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy oraz nazwę uczelni.

Termin nadsyłania prac: 15 marca 2017 r.

Do końca kwietnia 2017 roku prace oceni komisja w składzie:
•   dr Lucyna Spyrka, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego
•    dr Marta Buczek, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego
•    dr Sylwia Sojda, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego

Ogłoszenie wyników konkursu: maj 2017 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nadesłanych tłumaczeń. Nadesłane prace nie będą zwracane.

 
Ogłoszenie wyników XX edycji konkursu na przekład literacki 2016, 3.06.2016 PDF Drukuj Email

 

Protokół z obrad Jury
konkursu na przekład z języka słowackiego dla słowacystów i slawistów


Jury w składzie:
Prof. dr hab. Joanna Goszczyńska
Dr Anna Kobylińska
Mgr Aleksander Kaczorowski

Podczas obrad dnia 17 maja 2016 r. zdecydowało się wyłonić zwycięzców w konkursie na przekład z literatury słowackiej:


W kategorii proza:
1. miejsce – nie przyznano
2. miejsce – ex aequo: Justyna Januchta (Uniwersytet Jagielloński),  Agata Wróbel (Uniwersytet Jagielloński)
3. miejsce – ex aequo: Aleksandra Musiał (Uniwersytet Jagielloński), Anna Osika (Uniwersytet Jagielloński)

W kategorii poezja:
1. miejsce – nie przyznano
2. miejsce – nie przyznano
3. miejsce – nie przyznano
Wyróżnienie: Anna Osika (Uniwersytet Jagielloński)

W konkursie udział wzięło 17 uczestników, w tym 2 w kategorii poezja.

Prof. dr hab. Joanna Goszczyńska
Dr Anna Kobylińska
Mgr Aleksander Kaczorowski

Warszawa, 17 maja 2016 r.


 
Konkurs na przekład literacki - XX edycja (2016) PDF Drukuj Email


INSTYTUT SŁOWACKI W WARSZAWIE we współpracy z INSTYTUTEM SLAWISTYKI ZACHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ogłasza

XX edycję KONKURSU NA PRZEKŁAD LITERACKI

w kategorii poezji i prozy dla studentów słowacystyki i slawistyki

Uczestnik konkursu zobowiązany jest przedstawić przekład z języka słowackiego na język polski, dotąd nieprzetłumaczonego, oryginalnego słowackiego tekstu:

1. W kategorii poezja:
- Ivan Štrpka, link do 3 wierszy: Nenamaľovaný obraz, Ten istý chlapec, Hadí spánok z tomiku: Majster Mu a ženské hlasy (Vydavateľstvo: Modrý Peter, 1997, s. 20, 26-27, 34-35)
- przekład trzech dowolnie wybranych, nieprzetłumaczonych na język polski wierszy jednego autora (dołączyć tekst w oryginale)

2. W kategorii proza
- obowiązkowy przekład: Monika Kompaníková, fragment opowiadania Slávko (s. 59 – 67) ze zbioru opowiadań Miesto pre samotu (Vydavateľstvo: L. C. A., 2002)
- przekład dowolnie wybranego, nieprzetłumaczonego na język polski opowiadania lub fragmentu prozy (4-5 stron, dołączyć tekst w oryginale)

Warunki konkursu:
Prace napisane na komputerze, niepodpisane lecz oznaczone hasłem należy przesłać na adres: Instytut Słowacki ul. Krzywe Koło 12/14a, 00-270 Warszawa z dopiskiem na kopercie Konkurs na tłumaczenie. W dołączonej, zalepionej kopercie prosimy umieścić swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy oraz nazwę uczelni.

Termin nadsyłania prac: 15 marca 2016 r.

Do końca kwietnia 2016 roku prace oceni komisja w składzie:

  • prof. dr hab. Joanna Goszczyńska (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytet Warszawski)
  • dr Anna Kobylińska (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytet Warszawski)
  • mgr Aleksander Kaczorowski (tłumacz, eseista i dziennikarz)

Ogłoszenie wyników konkursu: maj 2016 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nadesłanych tłumaczeń.
Nadesłane prace nie będą zwracane. 
Ogłoszenie wyników XIX edycji konkursu na przekład literacki 2015 PDF Drukuj Email

Protokół z obrad Jury konkursu  na przekład z języka słowackiego
dla słowacystów i slawistów


Jury w składzie:
Prof. dr hab. Joanna Goszczyńska
Dr Anna Kobylińska
mgr Aleksander Kaczorowski


podczas obrad w dn. 18 maja 2015 r. zdecydowało wyłonić następujących zwycięzców w konkursie na przekład z literatury słowackiej:

W kategorii Proza
1. miejsce – nie przyznano
2. miejsce ex aequo – Katarzyna Kaczmarek i Mateusz Zając
Wyróżnienie – Katarzyna Grzybkowska, Uniwersytet Warszawski

Nagroda specjalna: Tomasz Zieliński

W kategorii Poezja:
1. miejsce – nie przyznano
2. miejsce – nie przyznano
3. miejsce – nie przyznano

Prof. dr hab. Joanna Goszczyńska

Dr Anna Kobylińska

mgr Aleksander Kaczorowski

 

Warszawa, 18 maja 2015 r.

 


 
XIX edycja KONKURSU NA PRZEKŁAD LITERACKI PDF Drukuj Email

 

 


 

Konkurs na przekład literacki - XIX edycja

INSTYTUT SŁOWACKI W WARSZAWIE we współpracy z INSTYTUTEM SLAWISTYKI ZACHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ogłasza

XIX edycję KONKURSU NA PRZEKŁAD LITERACKI

w kategorii poezji i prozy
dla studentów słowacystyki i slawistyki

Uczestnik konkursu zobowiązany jest przedstawić przekład z języka słowackiego na język polski, dotąd nieprzetłumaczonego, oryginalnego słowackiego tekstu:

1. W kategorii poezja:
— Ján Stacho, V rádioopravovni (z tomiku: Dvojramenné čisté telo, 1964), Albínove ruky otvárajú schránku s lícidlami (z tomiku: Dvojramenné čisté telo, 1964), Premeny ohňa (z tomiku: Zážehy, 1967); wiersze przedrukowane w antologii: Trnavská skupina - konkretisti, red. Andrea Bokníková-Tóthová (Kalligram - Ustav slovenskej literatúry SAV, Bratislava: 2006), s. 158-161, 177.
Ján Stacho (link do 3 jego wierszy): verše - Ján Stacho
— przekład trzech dowolnie wybranych wierszy jednego autora (dołączyć oryginały)

2. W kategorii proza:
— obowiązkowy przekład: Stanislav Rakús - Nepísaný román
(Koloman Kertész Bagala L.C.A. Publishers Group, Levice: 2005; wydanie pierwsze - 2004 rok), s. 29-37
— przekład dowolnie wybranego opowiadania lub fragmentu prozy
(4-5  stron, dołączyć oryginał)

Warunki konkursu:
Prace napisane na komputerze, niepodpisane lecz oznaczone hasłem należy przesłać na adres: Instytut Słowacki ul. Krzywe Koło 12/14a, 00-270 Warszawa z dopiskiem na kopercie Konkurs na tłumaczenie. W dołączonej, zalepionej kopercie prosimy umieścić swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy oraz nazwę uczelni.

Termin nadsyłania prac: 15 marca 2015 r.

Do końca kwietnia 2015 roku prace oceni komisja w składzie:

  • prof. dr hab. Joanna Goszczyńska (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytet Warszawski)
  • dr Anna Kobylińska (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytet Warszawski)
  • Aleksander Kaczorowski (tłumacz, eseista i dziennikarz)

Ogłoszenie wyników konkursu: maj 2015 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nadesłanych tłumaczeń.
Nadesłane prace nie będą zwracane. 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/instytutslowacki/ftp/new/templates/SI/html/pagination.php on line 130

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/instytutslowacki/ftp/new/templates/SI/html/pagination.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/instytutslowacki/ftp/new/templates/SI/html/pagination.php on line 130

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/instytutslowacki/ftp/new/templates/SI/html/pagination.php on line 136
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2

Kontakt

 

Instytut Słowacki

ul. Krzywe Koło 12/14a

00 270 Warszawa, PL

tel. +48 22 635 77 74

fax +48 22 635 76 12

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 9:00 - 17:00

instytut@instytutslowacki.pl

Mapa dojazdu

slovake.eu

 

Agencja Metal Mundus

 
Stworzone przez Avalanche wyłącznie przy użyciu Wolnego Oprogramowania.