Urząd Rady Ministrów RS Ministerstwo Spraw Zagranicznych RS slovenska verzia


Wyszukiwarka

PDF Drukuj Email

Symbole państwowe oraz zasady ich wykorzystania określa Ustawa z dnia 18 lutego 1993 r. o symbolach państwowych Republiki Słowackiej i ich używaniu (Zákon Národnej Rady SR z 18. februára 1993 o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní. Zbierka zákonov č. 63/1993).


Godło ? podwójny krzyż na trzech wierchach


godło


Słowackim symbolem stało się ono po raz pierwszy podczas powstania
w ramach Wiosny Ludów 1848-1849.

Wierzchołki symbolizują trzy karpackie pasma górskie: Tatrę, Fatrę i Matrę Podwójnym krzyżem Słowacja nawiązuje do dwóch tradycji: chrześcijańskiej oraz cyrylometodejskiej, powołującej się na postaci Cyryla i Metodego, którzy w IX wieku, w czasach Państwa Wielkomorawskiego, sprowadzili chrześcijaństwo na tereny dzisiejszej Słowacji.


Flaga


Flaga


Została oficjalnie ustanowiona 1 stycznia 1993, ale pochodzi z 1848 r.

Białe, niebieskie i czerwone poziome pasy są barwami panslawistycznymi (do dziś są używane jako symbole w państwach słowiańskich)


Hymn państwowyHymn państwowy tworzą dwie pierwsze zwrotki pieśni ?Nad Tatrou sa blýska?, której słowa zostały napisane przez Jana Matúškę w styczniu 1844 roku. Można go odsłuchać w dziale Muzyka na naszej stronie.


Kontekst historyczny powstania pieśni ?Nad Tatrami błyska?:

Działalność Ľudovíta Štúra (przywódcy młodej generacji słowackiego ruchu narodowego) prowadzącego wykłady w ramach Katedry Języka i Literatury Czesko-słowackiej od kilku lat postrzegana była przez węgierskie władze kościelne jako wroga i wymierzona przeciw węgierskiej jedności narodowej.
W konsekwencji zaostrzającej się madziaryzacji i działań wymierzonych przeciwko nauczaniu języka czesko-słowackiego doszło 31 grudnia 1843 r. do kolejnej, tym razem udanej próby odwołania Ľudovíta Štúra z funkcji zastępcy kierownika katedry, któremu odebrano prawo wstępu do liceum i dalszego nauczania. W proteście przeciwko tej decyzji 22 studentów opuszcza Bratysławę i przenosi się do Lewoczy. W trakcie ich wędrówki Jan Matuszka pod wpływem silnych emocji pisze słowa pieśni ?Nad Tatrami błyska się?. Jako melodię dla utworu wykorzystał, zasłyszaną w tamtym czasie, ludową pieśń ?Kopala studienku? graną na gitarze przez Jozefa Podhradskiego.


Pieśń po raz pierwszy ukazała się drukiem w 1851 r., ale już wcześniej była kolportowana na ulotkach i śpiewana podczas powstania 1848-49 r., w ramach Wiosny Ludów.

Pieśń posiadała kilka wariantów, które były parokrotnie zmieniane. Owe zmiany wywołały przede wszystkim zmiany kodyfikacyjne języka.

Istotną modyfikacją było zastąpienie w hymnie słów: "Zastavme sa bratia" (Zatrzymajmy się, bracia) na: "Zastavme ich bratia" (Zatrzymajmy je, bracia).


Pierwsza zwrotka pieśni stała się w 1918 r. częścią hymnu Czechosłowacji.

Nad Tatrou sa blýska

" Nad Tatrou sa blýska
hromy divo bijú.
Zastavme ich bratia,
ved' sa ony stratia,
Slováci ožijú.

To Slovensko naše
posiaľ tvrdo spalo.
Ale blesky hromu
vzbudzujú ho k tomu,
aby sa prebralo. "

Tłumaczenie:

" Nad Tatrami błyska
gromy dziko biją.
Wstrzymajmy je, bracia,
z pewnością przestaną,
Słowacy ożyją.

Ta Słowacja nasza
do teraz mocno spała.
Ale błyski gromu

pobudzają ją do tego,

aby się zbudziła "

 

Kontakt

 

Instytut Słowacki

ul. Krzywe Koło 12/14a

00 270 Warszawa, PL

tel. +48 22 635 77 74

fax +48 22 635 76 12

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 9:00 - 17:00

instytut@instytutslowacki.pl

Mapa dojazdu

slovake.eu

 

Agencja Metal Mundus

 
Stworzone przez Avalanche wyłącznie przy użyciu Wolnego Oprogramowania.