Urz±d Rady Ministrów RS Ministerstwo Spraw Zagranicznych RS slovenska verzia


Wyszukiwarka

PDF Drukuj Email

V priestoroch Slovenského inątitútu vo Varąave sa v dňoch 18. - 19. júna 2015 uskutočnila  vedecká konferencia "Návraty k prameňom", venovaná ľivotu a dielu Ąudovíta ©túra. Podujatie pod záątitou veµvyslanca Slovenskej republiky v Poµsku Vasila Grivnu a dekana Fakulty polonistiky Varąavskej univerzity Zbigniewa Greňa, zorganizovali Slovenský inątitút vo Varąave a Inątitút západnej a juľnej slavistiky Varąavskej univerzity, s podporou ZÚ Varąava.

 

V celkovo 15 odborných prednáąkach a následných diskusiách významní slovenskí a poµskí jazykovedci, literárni vedci a historici priblíľili jednotlivé obdobia a oblasti pôsobenia Ą. ©túra i celej ,,ątúrovskej generácie" ako aj ich význam pre ďaląí vývoj slovenského národa. Prezentované príspevky účastníkov konferencie zo Slovenskej akadémie vied, Preąovskej univerzity, Varąavskej univerzity, Jagelovskej univerzity v Krakove, Sliezskej univerzity a ďaląích vedeckých a akademických inątitúcií, budú súčas»ou zborníka, ktorý budúci rok plánuje vyda» Varąavská univerzita.

 


 

Kontakt

 

Instytut Słowacki

ul. Krzywe Koło 12/14a

00 270 Warszawa, PL

tel. +48 22 635 77 74

fax +48 22 635 76 12

Godziny otwarcia:

poniedziałek-pi±tek 9:00 - 17:00

instytut@instytutslowacki.pl

Mapa dojazdu

slovake.eu

 

Agencja Metal Mundus

 
Stworzone przez Avalanche wyłącznie przy użyciu Wolnego Oprogramowania.