Urzd Rady Ministrw RS Ministerstwo Spraw Zagranicznych RS slovenska verzia


Wyszukiwarka

Historia Instytutu PDF Drukuj Email

Instytut Sowackiw Warszawie powsta 13.10.1993 r. w wyniku podziau wsplnego Czechosowackiego Orodka Kultury iInformacji w Warszawie na dwie samodzielne instytucje zgodnie zUmow midzy rzdem CSRS arzdem PRL odziaalnoci orodkw kultury iinformacji z 10.12.1982 r.

Podstawowymi dokumentami prawnymi s dla Instytutu:

  • List zaoycielski IS z 13.10.1993 r.
  • Statut IS z 5.12.1994 r.
  • Koncepcja instytutw sowackich zagranic zkwietnia 1999 r.
  • Umowa midzy rzdem RS a rzdem RP o wsppracy kulturalnej, naukowej iw dziedzinie owiaty z 23.3.2000 r.
  • Koncepcja dziaania IS w Warszawie z 12.10.2000 r.

Zadaniem IS w Warszawie jest rozpowszechnianie wiedzy iinformacji oRepublice Sowackiej zdziedziny kultury, sztuki, szkolnictwa, nauki, prezentacja regionw, firm, turystyki iuzdrowisk, atake propagowanie nowych form wszechstronnej wsppracy w rozwoju sowacko - polskich stosunkw kulturalnych, gospodarczych i spoecznych.

 

Kontakt

Instytut Sowacki

ul. Krzywe Koo 12/14a

00 270 Warszawa, PL

tel. +48 22 635 77 74

fax +48 22 635 76 12

Godziny otwarcia:

poniedziaek-pitek 9:00 - 17:00

instytut@instytutslowacki.pl

Mapa dojazdu

slovake.eu

Agencja Metal Mundus
Stworzone przez Avalanche wyłącznie przy użyciu Wolnego Oprogramowania.