Urząd Rady Ministrów RS Ministerstwo Spraw Zagranicznych RS slovenska verzia


Wyszukiwarka

PDF Drukuj Email

W dziedzinie kultury prezentujemy i wspieramy:

 

 • Rodzimą literaturę słowacką i tłumaczenia na język polski, autorów słowackich i ich dzieł, poszczególne wydawnictwa, podręczniki i pomoce dydaktyczne, wspólne warsztaty twórcze dla młodych autorów i ich prace;
 • Sztuki plastyczne, przede wszystkim ilustracje książkowe, grafikę, fotografię, wzornictwo, biżuterię, projekty mody; profile twórczości słowackich malarzy i rzeźbiarzy; wspólne wystawy słowackich i polskich absolwentów i artystów, prezentacja młodych talentów;
 • Muzykę, poszczególne jej gatunki, twórców i współczesnych wykonawców słowackich, trendy w muzyce słowackiej, festiwale;
 • Dramat, przede wszystkim rodzimą twórczość dramatyczną, udane spektakle słowackiego teatru, filmu, telewizji, radia, a także sztukę tańca ze szczególnym uwzględnieniem prac studentów VŠMU (Wyższa Szkoła Artystyczna);
 • Sztukę filmową, przede wszystkim przeglądy rodzimej słowackiej produkcji filmowej, przeglądy autorskie i poświęcone poszczególnym aktorom, przeglądy filmów dokumentalnych, festiwale filmowe, retrospektywy słowackich reżyserów filmowych;
 • Działalność słowackich instytucji kulturalnych w dziedzinie muzealnictwa, galerii, bibliotek, wspólne przedsięwzięcia, sympozja muzeologiczne i etnograficzne, wystawy zbiorów tych instytucji,
 • Kursy języka słowackiego dla osób zainteresowanych językiem słowackim organizowane są w ścisłej współpracy z lektorami języka słowackiego na polskich uniwersytetach,
 • Specjalne przedsięwzięcia i programy dla dzieci i uczącej się młodzieży, mające na celu wzbudzanie zainteresowania językiem słowackim, słowacką literaturą, historią, polityką, dziennikarstwem, muzyką, sztuką, filmem i sportem.

 

W dziedzinie rozwoju polityki regionalnej, współpracy transgranicznej organizacji pozarządowych:

 • Promujemy i prezentujemy wyroby słowackich firm;
 • Propagujemy i prezentujemy miasta i regiony Słowacji, interesujące instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa
 • Wspieramy współprace instytucji w zakresie promocji turystyki i uzdrowisk;
 • Wspieramy współpracę przedstawicieli euroregionów Tatry, Beskidy i Karpaty prezentując ich doświadczenia,
 • Pomagamy przy nawiązywaniu współpracy partnerów po obu stronach granicy, szczególnie w dziedzinie kultury, gospodarki, szkolnictwa, nauki, techniki i współpracy transgranicznej;
 • Organizujemy spotkania z ważnymi postaciami słowackiego życia kulturalnego, naukowego, politycznego, sportowego, wspieramy bilateralną współpracę historyków i prezentujemy efekty ich badań,
 • Prezentujemy sztuki plastyczne w galerii Instytutu a także w polskich muzeach i prestiżowych galeriach, również poza Warszawą;
 • Promujemy słowacką muzykę poprzez organizowanie regularnych cykli muzycznych dla polskiej publiczności;
 • Współpracujemy z partnerskimi instytucjami dyplomacji kulturalnej a przede wszystkim z polskimi placówkami kulturalnymi na terenie całego kraju.
 

Kontakt

 

Instytut Słowacki

ul. Krzywe Koło 12/14a

00 270 Warszawa, PL

tel. +48 22 635 77 74

fax +48 22 635 76 12

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 9:00 - 17:00

instytut@instytutslowacki.pl

Mapa dojazdu

slovake.eu

 

Agencja Metal Mundus

 
Stworzone przez Avalanche wyłącznie przy użyciu Wolnego Oprogramowania.