Urz±d Rady Ministrów RS Ministerstwo Spraw Zagranicznych RS slovenska verzia


Wyszukiwarka

PDF Drukuj Email

V Slovenskom inątitúte vo Varąave sa 16. ? 17.  júna 2011 koná medzinárodná slovakistická konferencia ?Čierny romantizmus ? slovenský prípad? organizovaná Inątitútom západnej a juľnej slavistiky Varąavskej univerzity a Slovenským inątitútom vo Varąave.

Podujatie sa koná pod záątitou veµvyslanca Slovenskej republiky v Poµsku Vasila Grivnu a dekana Fakulty polonistky Varąavskej univerzity Stanislawa Dubisza, ktorí spoločne s

riaditeµkou Inątitútu slavistiky prof. Joannou Goszczynskou otvorili konferenciu.

 

Na konferencii sa zúčastňujú vedeckí pracovnici najväčąích slovakistických vedeckých pracovísk v Poµsku - Varąavskej, Jagiellonskej a Sliezskej univerzity, ako aj hostia zo zahraničia z Univerzity Komenského, Preąovskej univerzity a Universita di Bologna-Forli.

V referátoch je kladený dôraz na tvorbu Jána Hruąovského, Vladimíra Ballu, Viliama Paulínyho Tótha, Frantiąka ©vantnera, Pavla Vilikovského, Janka Kráµa a poézii utrpenia vo výtvarnej  tvorbe  Ladislava Medňanského. Varąavská univerzita pripraví vydanie zborníka z konferencie.

 

Kontakt

 

Instytut Słowacki

ul. Krzywe Koło 12/14a

00 270 Warszawa, PL

tel. +48 22 635 77 74

fax +48 22 635 76 12

Godziny otwarcia:

poniedziałek-pi±tek 9:00 - 17:00

instytut@instytutslowacki.pl

Mapa dojazdu

slovake.eu

 

Agencja Metal Mundus

 
Stworzone przez Avalanche wyłącznie przy użyciu Wolnego Oprogramowania.