Urz±d Rady Ministrów RS Ministerstwo Spraw Zagranicznych RS slovenska verzia


Wyszukiwarka

PDF Drukuj Email

Po druhýkrát sa vo Varąave konal Varąavský kniľný veµtrh a sa stal jedným z najväčąích podujatí tohto druhu v Poµsku. V termíne od 12. do 15 mája 2011 v Paláci kultúry a vedy sa mohli vąetci, ktorí majú radi knihy zoznámi» s najnovąou ponukou najlepąích vydavateµstiev s Poµska a zo zahraničia a zúčastni» sa podujatí organizovaných v rámci osláv mesiaca knihy.

Vo Veµtrhu participoval aj Slovenský inątitút vo Varąave, ktorý prezentoval v Paláci kultúry a vedy výstavu Bienale grafiky deti a mládeľe. Okrem toho bol spoluorganizátorom podujatí pre deti ? prezentácia slovenskej animácie, sú»aľ o Slovensku a spoločné kreslenie a hry s de»mi.

V  rámci tohtoročného veµtrhu bolo odovzdané prestíľne vyznamenanie Spolku poµských vydavateµov v sú»aľi Najkrająia kniha roku 2010, ktoré získala tlačiareň Spolku Slovákov v Poµsku za knihu Jurreho ?Skromne czuwanie?.

 

Kontakt

 

Instytut Słowacki

ul. Krzywe Koło 12/14a

00 270 Warszawa, PL

tel. +48 22 635 77 74

fax +48 22 635 76 12

Godziny otwarcia:

poniedziałek-pi±tek 9:00 - 17:00

instytut@instytutslowacki.pl

Mapa dojazdu

slovake.eu

 

Agencja Metal Mundus

 
Stworzone przez Avalanche wyłącznie przy użyciu Wolnego Oprogramowania.