Urząd Rady Ministrów RS Ministerstwo Spraw Zagranicznych RS slovenska verzia


Wyszukiwarka

PDF Drukuj Email

V rámci Festivalu Svetový deň poézie UNESCO vo Varšave 12. apríla 2011 bola odovzdaná prestížna Cena Ministra kultúry Poľskej republiky Bogdana Zdrojewskiego za popularizáciu poľskej literatúry na Slovensku a prekladateľskú činnosť slovenskému prekladateľovi Jozefovi Marušiakovi.

Jozef Marušiak sa umeleckému prekladu venuje už skoro 50 rokov. V tom čase preložil vyše 60 poľských románov, zbierky poviedok, monografií, vedeckých knižiek atď. Za svoju prácu získal viaceré ocenenia na Slovensku Cenu Jana Hollého, Cenu Mateja Bela, Cenu Zory Jesenskej. V roku 1997 bol vyznamenaný Rytierskym krížom Radu za zásluhy o Poľsku republiku. Jozef Marušiak poskytol rozhovor pre Poľský rozhlas.

Festival Svetový deň poézie UNESCO už niekoľko rokov organizuje šéfredaktor časopisu ?Poézia dnes? Aleksander Nawrocki. Je to výnimočné podujatie oslavujúce medzinárodný sviatok poézie. V najnovšom čísle mesačníka boli pri príležitosti 15. výročia publikované básne slovenských autorov v prekladoch mladých poľských prekladateľov ? víťazov Prekladateľskej súťaže pre študentov slovakistiky a slavistiky organizovanej Slovenským inštitútom vo Varšave a univerzitami v Poľsku.

Tohto roku sa festivalu osobne zúčastnil Marián Grupač ? slovenský básnik a zástupca šéfredaktora časopisu Dotyky, riaditeľka Slovenského inštitútu Helena Jacošová a pracovníčka Inštitútu Monika Kalinowska koordinátorka prekladateľskej súťaže.

 

Kontakt

 

Instytut Słowacki

ul. Krzywe Koło 12/14a

00 270 Warszawa, PL

tel. +48 22 635 77 74

fax +48 22 635 76 12

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 9:00 - 17:00

instytut@instytutslowacki.pl

Mapa dojazdu

slovake.eu

 

Agencja Metal Mundus

 




Stworzone przez Avalanche wyłącznie przy użyciu Wolnego Oprogramowania.