Urz±d Rady Ministrów RS Ministerstwo Spraw Zagranicznych RS slovenska verzia


Wyszukiwarka

PDF Drukuj Email

V rámci Medzinárodného Gdanského hudobného festivalu sa 7. 4. 2011 uskutočnil koncert Slovenskej filharmónie pod názvom ,,Nezvyčajný symfonický koncert?.

V programe koncertu Slovenskej filharmónie povaľovanej za jeden z najlepąích orchestrov v Európe, odzneli diela hudobných skladateµov J. L. Bellu - ,,koncertná hudobná predohra?, P. I. Čajkovského ? ,,II. klavírny koncert G-dur op. 44? a A. Dvořáka ? IX. Symfónia e-mol ,,Z nového sveta? op. 9 pod taktovkou Leoąa Svárovského.

Čajkovského ,,II. klavírny koncert G-dur op. 44? odznel v prevedení klavírneho virtuóza Mariána Lapąanského.

Gdanské publikum veµmi priaznivo a s veµkým aplauzom prijalo excelentný výkon slovenských umelcov, ktorí museli pridáva» ďaląie dve skladby.

Slávnostného koncertu sa zúčastnil riaditeµ festivalu Konrad Mielmik, riaditeµ Poµskej Filharmónie Baltickej v Gdansku Roman Perucki a ďaląí hostia z oblasti kultúry a umenia.

 

Slovenská filharmónia bola zaloľená v roku 1949. Pri jej zrode stálo mnoho  významných osobností medzinárodného hudobného ľivota. Od roku 2004 Slovenskú filharmóniu vedie Marián Lapąanský, ktorý získal mnoho medzinárodných ocenení a taktieľ je profesorom na Akadémii múzických umení v Bratislave ako aj na Akadémii múzických v Prahe.

V Slovenskej filharmónii Leoą Svárovský pôsobí ako stály hos»ujúci dirigent od roku 2007. Je častým hos»ujúcim dirigentom na medzinárodných hudobných festivaloch.

 

Slovenský inątitút vo Varąave bol spoluorganizátorom podujatia v spolupráci s Múzickým zdruľením Forza Gdansk a Poµskou Filharmóniou Baltickou v Gdansku.

 

Podujatie bolo veµmi dobre medializované.

 

Kontakt

 

Instytut Słowacki

ul. Krzywe Koło 12/14a

00 270 Warszawa, PL

tel. +48 22 635 77 74

fax +48 22 635 76 12

Godziny otwarcia:

poniedziałek-pi±tek 9:00 - 17:00

instytut@instytutslowacki.pl

Mapa dojazdu

slovake.eu

 

Agencja Metal Mundus

 
Stworzone przez Avalanche wyłącznie przy użyciu Wolnego Oprogramowania.