Urz±d Rady Ministrów RS Ministerstwo Spraw Zagranicznych RS slovenska verzia


Wyszukiwarka

PDF Drukuj Email

V Slovenskom inątitúte vo Varąave 16. marca 2011 sa uskutočnila prezentácia dvoch publikácií zrealizovaných Slovenskou akadémiu vied v Bratislave  ?Juraj Slávik moja pamä» - ľivá kniha" a  ?Juraj Slávik Neresnický - Od politiky cez diplomaciu po exil".

Na spoločnom podujatí Veµvyslanectva Slovenskej republiky, Veµvyslanectva Českej republiky, Slovenského inątitútu a Českého centra sa zúčastnili spoluautori a zostavovatelia publikácií PhDr. Slavomír Michálek, DrSC., riaditeµ Historického ústavu SAV v Bratislave, PhDr. Jan Němeček, DrSC., zástupca riaditeµa Historického ústavu AV ČR v Prahe, Prof. Andrzej Essen z Pedagogickej univerzity v Krakove.

Veµvyslanec Českej republiky v Poµsku Jan Sechter a veµvyslanec Slovenskej republiky v Poµsku Vasil Grivna patronovali podujatiu o významnom diplomatovi Jurajovi Slávikovi, Slovákovi, ktorý bol veµvyslancom Československa v Poµsku v rokoch 1936 - 1937. Podujatia sa zúčastnili diplomati, historici, politológovia, univerzitní pracovníci, generálny tajomník Spolku Slovákov v Krakove Ąudomír Molitoris, ktorý bol mediálnym partnerom podujatia spolu s publicistom denníka Rzeczpospolita Piotrom Semka.

Denník Rzeczpospolita opublikoval informáciu o podujatí 17. 3. 2011.

 

Kontakt

 

Instytut Słowacki

ul. Krzywe Koło 12/14a

00 270 Warszawa, PL

tel. +48 22 635 77 74

fax +48 22 635 76 12

Godziny otwarcia:

poniedziałek-pi±tek 9:00 - 17:00

instytut@instytutslowacki.pl

Mapa dojazdu

slovake.eu

 

Agencja Metal Mundus

 
Stworzone przez Avalanche wyłącznie przy użyciu Wolnego Oprogramowania.